Projecte Oliva presenta una moció per crear un Pla d’Autoconsum Elèctric (PAE)

PRO proposa crear un pla d’instal·lació de plaques solars en tots els edificis municipals en els quals siga possible

 

L’objectiu es tindre una previsió que facilite inversions racionals que redunden en una reducció del cost energètic dels pressupostos municipals en el mig termini.

 

Una adequada planificació ajudarà a que l’Ajuntament estiga millor preparat per possibles subvencions europees en aquesta matèria

 

 

El grup municipal Projecte Oliva ha presentat una moció per instar al Plenari ordinari de novembre de 2021(que es celebrarà el dijous 26) a l’elaboració d’un Pla d’Autoconsum Elèctric (PAE) per a l’Ajuntament d’Oliva.

 

Amb aquesta moció es pretén crear una taula de grups municipals que, assessorats per tècnics, puga identificar els edificis municipals on seria possible la instal·lació de plaques solars, elaborar un estudi de costos i fer una previsió econòmica per a la seua implantació progressiva.

 

Des de Projecte Oliva considerem que aquesta proposta te tres punts forts:

 

1) A mig termini generaria una disminució dels costos energètics del municipi. Tot i que inicialment suposaria una despesa, progressivament s’aniria generant un benefici en forma de reducció de la despesa en capítol de despesa correnta del pressupost municipal.

 

2) L’Ajuntament estarà millor preparat per optar a subvencions verdes. Els fons Next Generation que provenen de la Unió Europea i que canalitzarà l’Estat, s’impulsaran la consecució de l’Agenda 2030, amb una forta aposta per les energies renovables. Amb el PAE Oliva tindrà una adequada planificació per a captar aquests fons per a la ciutat.

 

3) Un efecte exemplaritzant. Amb l’execució d’aquest PAE l’Ajuntament d’Oliva llança un missatge a la ciutadania a favor de l’energia sostenible i l’autoconsum. A més, es proposa que la generació d’energia estiga minitoritzada i amb dades accessibles al públic, donant a conéixer el funcionament del sistema i l’estalvi energètic generat. Aquest exercici de transparència contribuirà a la creació de cultura energètica.

 

Yolanda Pastor: «Com venim insistint des de PRO durant tota la legislatura, la planificació és essencial, algo del que careix el govern d’Oliva. Aquest proposta la llancem esperant que siga recolzada per tots els grups municipals i esperant que es prenga seriosament per part de tots. Treballar en la planificació ajudarà a una millor gestió futura».

 

 

 

Bonificació de l’IBI

 

També en matèria energètica, al Plenari Ordinari d’Octubre, el govern d’Oliva va presentar una modificació de l’Ordenança Fiscal de l’IBI per tal de bonificar al 30% aquest impost, durant 3 anys, per a aquelles persones que instal·laren 2.5kw d’energia solar a les seues vivendes.

 

No obstant, el regidor Francisco Escrivà, va presentar en nom del grup municipal Projecte Oliva una esmena instant que la bonificació fora del 50%, igual que la que ja s’aplica a aquells que tenen instal·lada una bonificació de 5kw.

 

Francisco Escrivà: «L’impacte sobre els ingressos municipals, passant del 30% al 50% seria molt baix. Un impacte reduït per a les arques municipals però molt important per a les butxaques dels nostres veïns. El govern, per a variar, no va acceptar res que vinguera de l’oposició».

 

El Govern d’Oliva (Compromís-PSOE) va rebutjar la nostra proposta, que sí van recolzar PP i C’s. L’argument que va donar el govern va ser tan peregrí com que si acceptaven la nostra proposta la tramitació es demoraria i la bonificació no podria estar preparada per a l’1 de gener i no s’aplicaria per a 2022.

 

El regidor de PRO, Joan Mata, va recriminar al govern, irònicament, que sempre preparen les modificacions d’ordenances fiscals per a final d’any, impedint així que procedimentalment puga incorporar-se cap millora.

 

Joan Mata: «El Govern d’Oliva ha convertit el Plenari en una cambra de desfogament on es diuen coses, es llancen propostes però no s'atén a res. Bloquegen o ignoren qualsevol esmena de millora».