Ací trobaràs les intervencions més destacades dels regidors de PRO Oliva als Plenaris Municipals.

Enrique Parra, al plenari extraordinari de juny, sobre la deficient gestió i manteniment de la finca "Martí Deveses" que ha provocat una escassa producció de taronges.
"Sols quan PRO ha gestionat agricultura s'ha fet bona producció en eixa finca".
A més, recordem a l'Alcalde i a la regidora d'Hisenda que en2018 es va aprovar un Acord Plenari per incrementar la partida econòmica d'agricultura al Pressupost Municipal, i encara no s'ha complit: "Sr. Alcalde, els acords estan per a complir-se".

Preguntes Enrique Parra al Plenari del 28 de maig de 2020:

1. Mal estat del Castell de Santa Anna

2. Brutícia en la Séquia Mare

3. Estat de l'elaboració de l'Estudi Agrícola

Reconeixement extrajudicial de crèdits (REX): Punt retirat de l'ordre del dia. L'Alcalde no va aconsseguir el vot favorable ni del seu soci de govern, el PSOE.

🗣Yolanda Pastor: "Convoque's una Comissió urgent i extraordinària. Expliquen aquest assumpte. Projecte Oliva sempre estarà per arreglar els empastres que altres grups polítics han creat al nostre poble".


Un Pla Turístic de cartó Males formes. Obscurantisme. Mentides. Dos governs. La mediocritat de rebutjar l'ajuda oferida.


Com vam informar, PRO Oliva vam presentar una esmena al Plenari d’abril (30/4/2020) amb la qual proposàvem que s’eximira als hostalers d’Oliva del pagament de la taxa per ocupació de la via pública (amb taules i cadires) fins al 31 de desembre de 2021. El Govern va vota en contra.


Al Plenari del 30 de gener de 2020 es va aprovar, per unanimitat, una proposta de modificació de l'ordenança reguladora de l'impost d'obres (ICIO) que vam plantejar el Grup Municipal PRO Oliva.* Amb motiu de la crisi de la COVID-19, des de la regidoria d'Hisenda, que dirigeix la Sra. Morell, s'han anunciat una sèrie de mesures econòmiques, entre les quals es troba aquesta proposta. Aquesta proposta ja fou aprovada el 30 de gener i des del departament d'Hisenda no s'havien iniciat els tràmits per materialitzar-la; tràmits que, quan s'ha volgut per part de la regidora s'han efectuat en quatre dies.


El Grup PRO Oliva exerceix l'acció de control al govern en el torn de precs i qüestions del Plenari Ordinari de febrer de 2020.


El regidor de #PRO, Joan Mata, va formular 4 preguntes al Plenari de Gener: 1. Estacionament de camions en Ronda Rebollet. 2. Sentència del TSJCV a la Urbanització Canyaes 1. 3. Climatització de la Biblioteca Envic. 4. Octopus Festival en la Marjal Pego-Oliva.


El regidor de #PRO, Joan Mascarell, pregunta a la regidora d'esports, Yolanda Navarro, en el Plenari, per l'estat del pagament del 50% de les subvencions a clubs esportius de la ciutat, i la cessió de la gestió del Camp El Morer a l'Ajuntament d'Oliva per part de la Federació Valenciana de Futbol.


El regidor de #PRO, Joan Mata, defèn la moció d'aquest grup en la que es proposa una modificació de l'Ordenança Fiscal de l'ICIO per a que l'abonament de l'impost s'hi haja d'efectuar en el moment que l'Ajuntament d'Oliva notifique al ciutadà que li ha estat concedida la llicència, i no abans. Ha resultat recolzada per unanimitat del Plenari.


Mireia Morera, regidora de PRO, pregunta al regidor de Platges per què no s'han oferit aquesta temporada estival els serveis de canals nàutics a Terranova i Aigua Blanca, i les zones de varada d'embarcacions que estaven previstes i sol·licitades al Pla de Temporada i autoritzades per l'Administració Autonòmica.


Enrique Parra, regidor de PRO, insisteix al Plenari en la denúncia al mal estat del Teatre Olímpia. El 2 de juliol de 2018 s'emet un informe tècnic advertint el mal estat de la llotja. A la vista d'aquest informe, els tècnics municipals aconsellen tancar la llotja.