Sobre pujada d’impostos i Pressupost de 2019

La primera mesura econòmica de l’actual govern conformat per Compromís i PSOE va estar la pujada de sous: un 10% als regidors i un 25% a la primera tinent d’alcalde, la sra. Morell. (Plenari extraordinari d’agost)La segona ha estat la pujada d’impostos als olivers. Han pujat un 10% el ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), i es produirà una pujada del 3,67% en el rebut del IBI (Impost sobre Béns Immobles). (Plenari extraordinari d’octubre).

 

Davant la proposta de pujada d’impostos que es va portar al Plenari Extraordinari celebrat el 10 d’octubre, Projecte Oliva va presentar dues esmenes. Respecte a l’ICIO proposàvem mantindre el tipus impositiu actual, és a dir, que no pujara, perquè en aquests moments la majoria d’obres que estan realitzant-se a la nostra població les estan fent particulars, reformes o rehabilitacions de vivendes i, per tant, la pujada d’impostos del Govern carregarà sobre les esquenes del xicotet. Sobre el IBI nosaltres plantejàvem que el tipus impositiu baixara al 0’643 (inferior al 0’657 que estava en vigor enguany), de forma que es compensara la pujada del valor cadastral. Un exemple:

 

 

 

 

2018

 

2019

2020

Proposta regidoria d’Hisenda

2020

Segons esmena plantejada

Base liquidable del immoble

73.000

77.600

82.200

82.200

Tipus impositiu

0,724

0,657

0,643

0,62

Import del rebut d’IBI Urbá.

528,5

509,8

528,5

509,6

Porcentage d’augment /disminució.

 

 

3,67%

-0,04%

 

 

 

Cap de les nostres esmenes van ser acceptades pel Govern i la pujada d’impostos va eixir endavant, amb el vot en contra del nostre Grup Municipal i del PP. 

 

En aquests moments, finals d’octubre de 2019, ens trobem encara pendents de que s’inicie la tramitació del Pressupost per a 2019 (2019!). Des de Projecte Oliva considerem que haguera sigut més sensat que l’Alcalde haguera tramitat, iniciada l’actual legislatura, l’esborrany de pressupost que el seu anterior regidor d’Hisenda va deixar preparat; però no ha sigut així. La sra. Morell (PSOE), ha decidit rebutjar un esborrany de Pressupost elaborat per Compromís (el seu actual soci de govern) per fer-ne un de nou, comportant això una demora que considerem excessiva; ja rabassa més d’un mes respecte a la data d’aprovació del de 2018 l’any passat, havent-se aprovat aquest ja molt tard també.

L’actual govern està fent un sobreesforç i, per què no dir-ho, una imprudència. El sobreesforç ve donat perquè ja podríem tindre Pressupost en 2019, d’haver aprovat l’esborrany que va quedat preparat i, ara, estaríem treballant pel de 2020. I la imprudència ve pel fet que, continuar demorant l’aprovació del Pressupost per a 2019 pot posar en perill les subvencions nominatives a a l’Associació Artístico Musical, Federació de Moros i Cristians, Falles, Setmana Santa, Festes Patronals (Crist, Rebollet i Sant Francesc), Vedama, ACCO, etc. Allargant, en conseqüència, els períodes de concessió i pagament d’aquestes.

 

En aquests moments, els regidors de l’oposició encara no coneixem quin serà el Pressupost que la sra. Morell vol portar a Plenari. Ahir es va realitzar la tercera Mesa de Negociació de Personal, per tal d’aprovar la Plantilla de personal que va vinculada al Pressupost en la seua aprovació. 

 

En dita taula vam poder observar una gran manca d’actitud negociadora del sr. Alcalde,  el qual ha volgut imposar unilateralment la seua proposta sense escoltar als Sindicats ni als grups de l’oposició. Així, la Plantilla que el Govern vol aprovar amb el Pressupost de 2019 sols conta amb l’aprovació d’ells. Dos dels tres sindicats van votar en contra, un es va abstenir, i l’oposició va també votar en contra d’una plantilla que imposa els criteris d’un Alcalde que no escolta els representants dels treballadors de l’Ajuntament. 

 

Sols s’ha incorporat una novetat importat en la Plantilla i és que el Govern va a dotar-se de 2 secretaris de grup i 4 assessors. 

 

L’actual Govern d’Oliva es puja els sous, puja els impostos i es rodeja de d’assessors,  però no escolta, no negocia i no dialoga.