El TSJCV declara nul de ple dret els Projectes de Reparcel·lació i Urbanització del sector Canyaes 1


El TSJCV declara nul de ple dret els Projectes de Reparcel·lació i Urbanització del sector Canyaes 1, generant una greu situació en el sector. Aquesta sentència ratifica que la gestió d'aquest procés urbanitzador va ser molt deficient, com tantes altres del període 2003-2011 (Aigua Blanca IV, Canyaes 7, Canyaes 8, Bomba...).
PRO mostra la seua disposició a col·laborar en la solució per evitar la inseguretat jurídica que ara regna, així com en la depuració de les responsabilitats pertinents que practique el govern local.
La Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarat nul de ple dret els Projectes d’Urbanització i de Reparcel·lació del Sector Canyaes 1 perquè,  en el moment de la seua aprovació, el Pla Parcial (instrument urbanístic previ) encara no havia entrat en vigor, per no haver estat publicat.

Aquesta informació la vam conéixer, els regidors de PRO, la setmana passada i, per la seua transcendència considerem que l’Alcaldia deu convocar, sense més dilació, a la Comissió d’Ordenació del territori per explicar com pensa procedir l’Ajuntament d’Oliva a la vista d’aquesta Sentència. Aquesta sentència és susceptible de ser recorreguda en cassació, en instàncies judicials superiors, tant per l’Agent Urbanitzador com per l’Ajuntament, però considerem que el govern deu determinar quin és el seu posicionament, atés que aquest estadi d’inseguretat jurídica afecta a nombrosos propietaris. El Govern deu donar informació sobre en quin estat queden ara les llicències en tramitació o les edificacions ja executades i aclarir als propietaris el que aquesta sentència pot comportar
La urbanització Canyaes 1, quasi completament executada, és una més de les moltes (massa)  amb problemes greus a la nostra ciutat.
El Pla Parcial d’aquest sector va ser aprovat l’any 2004, però mai va ser publicat (condició imprescindible per a la seua entrada en vigor), la qual cosa suposava la seua ineficàcia. A pesar d'això, es va procedir a executar les obres, cobrar quotes, etc. Tot, per tant, irregularment,vista la sentència. Així les coses, la passada legislatura, l’Ajuntament d’Oliva va aprovar (Plenari 4 abril 2018) el Full de Ruta a seguir per a la convalidació dels instruments no publicats (amb la seua publicació efectiva) i la subsanació dels errors en l’execució que el propi Ajuntament havia reconegut.

Els errors reconeguts per l’Ajuntament d’Oliva en aquest Plenari, van ser:
El Pla Parcial no estava aprovat definitivament, ni publicat.  Discrepàncies entre el Pla Parcial i el Projecte d’Homologació. Superfície real del sector superior a la planificada. Domini públic (un vial peatonal) incorporat a parcel·la privativa en el Projecte de Reparcel·lació. Diferents tractaments de la manegueta. I no execució de carril bici, a pesar que ho exigia la normativa vigent (ROGTU). Tot va ser reconegut al Plenari del 4 d’abril de 2018.

Així les coses, el Pla Parcial va entrar en vigor amb la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província el 22 de maig de 2018 i es va procedir a la convalidació dels Projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització, que s’havien aprovat en 2009. Però el TSJCV declara, amb aquesta Sentència, que la convalidació no és possible, ja que aquests instruments són declarats nuls de ple dret. Per tant, l’Ajuntament deu començar de nou la tramitació dels Projectes de Reparcel·lació i d’Urbanització, amb totes les molèsties que això comporta per als propietaris del sector.
 Des de Projecte Oliva considerem que aquesta Sentència posa de manifest, una vegada més, un procés urbanitzador a Oliva que es converteix en un problema per a la ciutat per errors en la seua gestió. Un nou procés urbanitzador defectuós i polèmic, que ve a sumar-se a molts altres anteriors, dels governs PSOE-Compromís. Fins al punt que ja no estem davant l'excepció a la norma, sinó davant un patró que, per desgràcia, es repeteix massa vegades.
Des de PRO demanem a l’Alcaldia que actue amb la màxima celeritat per evitar continuar perjudicant els propietaris de sol del sector per la mala gestió municipal que ha generat tanta incertesa jurídica. I li demanem, igualment, que convoque quan abans a la Comissió d’Ordenació del Territori per informar a tots els grups municipals de l’estat de la qüestió, la seua incidència sobre el Full de Ruta que estava seguint-se i les mesures que va a adoptar per desbloquejar aquesta esperpèntica i greu situació. I, per la transcendència de la Sentència, demanem que l’Alcaldia convoque una reunió amb els propietaris del sector per tal d’informar-los degudament, amb transparència i rigor.
En PRO som conscients que l’actual Corporació Municipal té per davant el repte de solucionar l’embolic creat en anteriors legislatures, com  ja va començar a fer-se en la passada legislatura.  Davant aquesta nova tessitura,  continuarem mostrant la nostra disposició a la col·laboració, com ho hem fet en el passat, sempre que s’opte per avançar amb prudència, amb deteniment i atenent al Full de Ruta aprovat en 2018 i al que disposa aquesta Sentència.