L'Ajuntament d'Oliva continua sense pagar el que deu als joves treballadors EMPUJU i EMCUJU

Projecte Oliva denuncia que el Govern d’Oliva no atenga el requeriment de l’Inspecció de Treball i continue sense pagar el que per llei els correspon als joves beneficiaris de les beques EMPUJU i EMCUJU

El 7 de febrer de 2020 els sindicats UGT i CCOO van fer pública la notícia de que hi havien presentat denúncia a la Inspecció de Treball pels contractes realitzats per l’Ajuntament d’Oliva en el Marc de la Garantia Juvenil.

 

La denuncia de la UGT s’havia produït el 24 de gener de 2020 i el 29 de gener es realitza la primera visita de la Inspecció de Treball. En aquell moment, Inspecció va sol·licitar tota la documentació sobre aquest particular. Posteriorment, el 18 de febrer de 2020 l’Inspector de Treball cita a l’Ajuntament d’Oliva i emet una diligència en la qual constata que, de la documentació examinada, es desprèn que la contractació del joves menors de 30 per mitjà de les subvencions EMPUJU i EMCUJU s’ha efectuat en «frau de llei».

 

Així les coses, Inspecció de Treball avalava les denúncies de la UGT i CCOO i obligava a l’Ajuntament d’Oliva a ajustar-se a la normativa i al sistema vigent i, per tant, pagar el que corresponia als joves. En la mateixa diligència a la qual s’ha fet referència, Inspecció de Treball deixava constar que el pròxim 23 de juny de 2020 es duria a terme la comprovació de que l’Ajuntament d’Oliva estiga complint amb la normativa tal i com ha indicat. En aquests moments, continua sense complir.

 

L’Ajuntament d’Oliva, per tant, està obligat a pagar, als 22 joves contractats en el programa 2018-2019, la diferència resultant des del 18 de febrer de 2019 fins Agost. Als 21 contractats en el programa 2019-2020, des de l’inici (1 de novembre) fins a l’actualitat, i actualitzar les nomines dels contractes en vigor.

 

Conforme al Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament d’Oliva i a l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors, als beneficiaris de la beca EMCUJU els correspon cobrar el 60% d’un lloc de treball anàleg al que realitzen, conforme a la Relació de Llocs de Treball (amb un contracte en pràctiques). Als beneficiaris de la beca EMPUJU els correspon el 100% (amb un contracte temporal). Aquestes condicions, conforme han denunciat els sindicats i ha determinat la Inspecció de Treball, s’estan sistemàticament incomplint.

 

Joan Mata: «Sembla increïble, però l’Ajuntament d’Oliva no està pagant als seus joves becaris el que legalment tenen dret a cobrar. El que cal fer ja ens ho ha indicat la Inspecció de Treball i, tot i això, el Govern continua estancat en l’immobilisme. El 23 de juny l’Inspector ens pegarà un estiró d’orelles. Ens estem jugant que Inspecció de Treball multe a l’Ajuntament d’Oliva i que els afectats el porten als Tribunals».

 

Afegeix Joan Mata: «Al Govern de Compromís-PSOE sembla que no l’alerta comprovar que l’Ajuntament incompleix la normativa laboral. Estem parlant de més de 40 joves als quals l’Ajuntament no està pagant-los el que els correspon per Dret. Des de PRO anem a insistir en aquest assumpte i recolzarem als sindicats en aquesta reivindicació. El Govern deu convocar als joves afectats i als Sindicats per informar-los del que pensa fer».