Moció de PRO Oliva perquè es pague als joves EMPUJU i EMCUJU el que els correspon per Dret.

Com vam denunciar el Grup Municipal PRO Oliva aquesta setmana, l’Ajuntament d’Oliva no ha regularitzat encara els contractes de treball dels joves treballadors EMPUJU i EMCUJU, tal i com la Inspecció de Treball ja va requerir en la diligència que va emetre el passat 18 de febrer de 2020, arran de les denuncies efectuades pels Sindicats CCOO i UGT.

Inicialment s’havien considerat dos criteris distints, però la Inspecció de Treball ja va deixar clar quin havia de ser el criteri a seguir per part de l’Ajuntament d’Oliva: «les retribucions dels treballadors contractats a l’empar dels programes EMPUJU i EMCUJU han de ser d’acord amb les normes aplicables en l’entitat beneficiària, i no han d’estar condicionades per l’import percebut pel SERVEF com a incentiu a la contractació».

 

Per tant, actualment l’Ajuntament no ha estat abonant el que, segons la normativa, correspondria. Els treballadors EMCUJU, tenen un contracte en pràctiques (ordinari) i han de rebre una retribució conforme al 60% d’allò que disposa la Relació de Llocs de Treball per a l’Ajuntament d’Oliva respecte a un lloc anàleg o semblant. Açò és, un 60% del salari d’un treballador del mateix lloc de treball en l’Ajuntament d’Oliva. Actualment, el que se’ls està pagant no arriba al 50%.

 

Respecte als treballadors EMPUJU, tenen un contracte temporal per obra o servei i, per tant, els correspon el 100% del salari d’un lloc de peó o administratiu de l’Ajuntament d’Oliva. Ara mateix, no s’està pagant, tampoc, el que els correspon.

 

Donat que administrativament la Inspecció de Treball ja ha indicat quin camí s’ha de seguir sobre aquest assumpte, considerem que el que resta per fer és prendre una decisió política que desbloquege la situació. Per això, el Grup Municipal PRO Oliva hem presentat per al Plenari Municipal de maig de 2020 una «Moció per donar compliment al requerit per la Inspecció de Treball referent als contractes EMPUJU i EMCUJU en l’Ajuntament d’Oliva».

 

 

Joan Mata: «Aquesta Moció busca un Acord Plenari conjunt que siga l’impuls per donar una solució, definitivament, a aquest problema que s’enquista al si de l’Ajuntament d’Oliva i, els principals perjudicats, són els joves treballadors que no estan percebent el salari que per Dret han de percebre».

 

Afegeix Joan Mata: «Aquesta Moció pot ser la palanca que active el mecanisme per donar solució a un problema que s’arrastra amb el temps. El Govern d’Oliva no ha tingut l’impuls per resoldre-ho, però la Moció pot ser el primer pas per tancar un assumpte que afecta, i açò és molt important, als més joves. La Moció la presentem amb ànim de trobar la unanimitat de totes les forces polítiques que formen l’actual corporació. La Moció pot ser la solució».

 

 

 

Descarga
Moció PRO Oliva "Donar compliment al requerit per la Inspecció de Treball referent als contractes EMPUJU i EMCUJU en l’Ajuntament d’Oliva"
Ací pots consultar el document de la Moció presentada pel Grup Municipal PRO Oliva que es debatirà al Plenari Ordinari de maig de 2020.
Moció EMPUJU-EMCUJU.pdf
Documento Adobe Acrobat 335.4 KB