Projecte Oliva presenta una “Moció per la millora de la Transparència”

Des de l’inici de legislatura, els regidors de PRO Oliva, i la resta de grups de l’oposició, hem denunciat la falta de transparència de l’actual govern d’Oliva. Les peticions d’informació tarden massa (mesos) en resoldre’s i la comunicació del govern cap a l’oposició és més bé escassa. Pràcticament de la majoria de qüestions ens n’assabentem per la premsa.

Per poder obtenir informació amb més agilitat, el Grup municipal PRO Oliva ha presentat una “Moció per la millora de la Transparència”, perquè siga debatuda i votada al Plenari.

En aquesta Moció demanem, bàsicament, que es complisca la norma i i se’ns facilite la informació que sol·licitem en el termini de cinc dies. En cas què l’Alcaldia o l’òrgan competent no resolga la sol·licitud en el termini indicat la petició s’ha d’entendre acceptada per silenci positiu. Així ho estableix l’article 14 del RD 2.568/86 (ROF).

Així doncs, proposem que amb la còpia del Registre d’Entrada (on consta la data de presentació de la sol·licitud i la informació que es demana) pugam dirigir-nos directament als caps de departament de l’Administració local i que aquests ens faciliten la consulta de la documentació demanada. És a dir, proposem que la còpia del Registre d’Entrada siga justificant suficient perquè, transcorreguts els cinc dies, ens entengam autoritzats a accedir a la informació.

Joan Mata, regidor de PRO Oliva: Realment no estem aportant res de nou. La norma és clara, tenim dret a accedir a la informació en el termini de cinc dies. No obstant, açò no sempre es compleix. Aleshores el que fem és portar aquesta Moció a Plenari perquè quede meridianament clar que la norma ens avala, i que s’establisca la pràctica de què amb la còpia del Registre d’Entrada, transcorreguts cinc dies, estem, de facte, autoritzats”.

 

Joan Mata: Si els regidors de l’oposició no obtenim la informació amb fluïdesa, més bé, si els regidors del govern temporitzen l’entrega de la informació segons els puga resultar d’interés, ells tenen tot el control dels temps polítics i nosaltres ens vegem minvats en la nostra acció de control i fiscalització. És una Moció en defensa pròpia, però que difícilment poden votar-nos en contra, seria dir no al reglament. Esta proposta busca que tots els grups municipals, de forma pacífica, deixem clar que una còpia del registre és justificant suficient i que el termini són cinc dies”. 


La Moció va ser votada per unanimitat de tots els regidors del Plenari de l'Ajuntament d'Oliva en la sessió ordinària del 28 de maig de 2020.


Descarga
Moció per la millora de la transparència
4. Moción PRO mejora transparencia.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.3 MB