Valoració del sobreseïment de la querella de l’espòs de la Sra. Morell contra els membres de la JGL de 2015, per Yolanda Pastor

El jutjat d’Instrucció nº1 de Gandia ha arxivat la querella (Diligències Prèvies 802/2019) que l’espòs de la vicealcaldessa d’Oliva, Anna Morell, va interposar el 16 d’abril de 2019 contra l’alcalde, David González i els regidors Pepe Salazar, Vicent Canet i contra mi (Yolanda Pastor).

 

En aquesta querella l’espòs de la Sra. Morell ens acusava de prevaricació (art. 404 del Còdic Penal) i ens demanava penes d’entre 7 i 10 anys d’inhabilitació per haver votat, en març de 2015, a favor del recurs de reposició que un particular havia interposat contra la llicència d’expedient de legalització de les obres (fetes il·legalment) en sa casa, considerant que dita llicència no s'ajustava a dret).

 

La querella de la vicealcadessa contra nosaltres es fonamentava, bàsicament, en que haver votat a favor del recurs de reposició contra la seua llicència era «una injustificada y arbitraria decisión, groseramente contraria a la legalidad, que es adoptada con el único propósito de buscar rédito político ante sus electores a costa de dañar la imagen de su adversaria política», tal i com s'expressava a l’escrit de la querella. És a dir, la Sra. Morell afirmava que intentàvem polititzar la qüestió de sa casa i decideix judicialitzar el cas (per segona vegada).

 

Clarament, es volia posar la l’ombra de dubte sobre nosaltres, pintar-nos com a prevaricadors i erigir-se ella com a víctima d’una persecució política. Tot per desviar el focus d’atenció i no acceptar que l’error havia estat comés per ella, per obrar sense llicència en un edifici protegit. Ella no havia fet les coses com se li requereix a qualsevol altre ciutadà propietari d’una vivenda en el casc antic, però no va tindre la humilitat d’acceptar que ho havia fet mal, sinó la prepotència d’intentar que els culpables del seu problema fórem nosaltres i no el seu mal obrar (sense llicència).

 

Ha insistit fins al final, en la seua acusació. El 13 de març de 2020 el jutge ja va decretar el sobreseïment del cas. Cabia la possibilitat de que interposara recurs i així ho va fer. El 3 de juny de 2020 va presentar recurs de reforma que el 10 d’agost de 2020 va ser desestimat pel jutge. La Sra. Morell encara podia haver recorregut la desestimació de les querelles davant l’Audiència Provincial, però ja no ho ha fet i, per tant, el 24 d’agost de 2020 es va diligenciar la fermesa del sobreseïment del cas.

 

La setmana passada també vam conèixer que les Diligències Prèvies núm. 945/2019 que el Fiscal en cap de la fiscalia provincial de València havia iniciat contra la Sra. Morell han estat també arxivades pel jutjat de Gandia. La Fiscalia Anticorrupció havia observat presumptes delictes penals de la Sra. Morell en la tramitació dels expedients relacionats amb sa casa, però el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Gandia ho ha arxivat. Vull remarcar ací, perquè quede clar, que era la Fiscalia Anticorrupció qui va fer que s’iniciaren les Diligències Prèvies.

 

L’arxiu d’ambdós procediments penals ha coincidit en el temps i pot donar la falsa sensació de que l’assumpte queda resolt. Efectivament la via penal (iniciada per 2 vegades per la Sra. Morell) ha sembla que ha quedat tancada. Però respecte a la infracció urbanística de les obres de C/ Tendes 27 continuen vius molts procediments.

 

El 8 de febrer de 2019, per Decret d’Alcaldia, es va resoldre acceptar el recurs de reposició del particular, abans referenciat, i contra aquesta decisió, legítimament, el marit de la Sra. Morell va decidir interposar recurs contenciós-Administratiu davant el Jutjat núm. 9 de València. La via contenciosa-administrativa està pendent de resoldre’s (Procediment ordinari núm. 131/2019).

 

Queden també pendents de resoldre, en via administrativa, l’Expedient de restauració de legalitat urbanística núm. 43/15-ERU, l’expedient sancionador per infracció urbanística núm. 56/14-EIU i, en conseqüència, l'expedient de llicència de 1a ocupació 65/2018-LO.

 

I al voltant de tot açò, com es sabut, està en funcionament una Comissió de Seguiment dels Expedients de C/ Tendes 27. Queda molt per resoldre d’aquest complex conjunt de procediments que giren envers d’unes obres que es van realitzar sense llicència i que queda per saber si són legalitzables o no conforme a la normativa urbanística. És a dir, resta per esbrinar si la Sra. Morell ha realitzat unes obres (recordem, fetes sense llicència) que s’haurien autoritzat a qualsevol altre veí d’Oliva o no.

 

Encara que per conveniència d’un pacte de govern s’intente tirar terra sobre l’assumpte procurant tancar-lo en fals, queda encara molt per concretar i volem que tot es resolga amb equanimitat. Sense ànim de venjança, però sí lluitant per la transparència i la justícia.

 

 

 

Altres consideracions personals

 

 

1. Tot i que el senyor David González tenia constància i era sabedor de la querella cap a la seua persona, aquesta no va ser obstacle perquè Compromís pactara 20 minuts abans del Plenari d'investidura amb el PSOE i poc després premiara a la sòcia de govern amb una vicealcaldia. Quedant patent que era un pacte de poltrones per al futur.

A diferència del senyor alcalde, jo no sabia de l'existència deixa querella cap a la meua persona, així doncs, dir que jo no haguera pogut governar amb un soci que em querella i que em demana 10 anys d'inhabilitació per al càrrec.

 

 

2. Com a membre de la Junta de Govern Local vaig participar en 2014 de la votació on es concedeix la llicència a l'expedient de legalització. Vaig votar abstenció, ja que l'informe municipal amb dos opcions em presentava molts dubtes (Informe amb una opció A restrictiu i amb l'impediment de donar la llicencia i una opció B amb una interpretació més flexible que permetia donar llicencia). Mai havia vist un informe amb dos opcions, era una cosa inèdita fins a eixe moment.

 

Posteriorment en 2015 sent coherents vam votar a favor del recurs de reposició interposat per un particular contra l'acord de la seua peculiar llicència d'expedient de legalització, ja que com vam dir, hi havia molts dubtes en eixe expedient i tots tenim dret a saber la veritat. Aquesta votació ha sigut el motiu de la querella sobre la meua persona i junt amb l'anterior junta de govern en 2014 les úniques participacions en aquest llarguíssim expedient.

 

3. Acabat el procediment, queda demostrat i així ho diu un jutge, que NO va ser una decisió arbitraria i injustificada amb l'únic propòsit de perseguir un rival polític, com fa temps que diu la Senyora morell acusant-nos de prevaricació.

 

 

Escolta ací l'entrevista a Yolanda Pastor, en Onda Cero Gandia, on fa la seua valoració sobre aquest assumpte.