La Moció de PRO per implantar el «Pàrquing Farmàcia» rep el suport unànime de tota la Corporació municipal

Projecte Oliva va presentar al Plenari d’octubre una moció per implantar un espai reservat per als usuaris de les farmàcies i va ser aprovada per totes les forces polítiques de l’Ajuntament d’Oliva.

Enrique Parra, regidor de PRO, va ser l’encarregat de defendre la moció al Plenari ordinari celebrat dijous per la vesprada.

El grup municipal Projecte Oliva va elevar al Plenari ordinari d’octubre una nova moció amb talant constructiu. En aquest cas, recollint les peticions de molts veïns i veïnes del municipi, i dels farmacèutics de la ciutat, plantejar al Ple una Moció titulada «Moció per iniciar la regulació i implantació del «Pàrquing Farmàcia» al municipi d’Oliva».

 

La proposta es concreta en crear un espai, degudament senyalitzat, en el qual es puga estacionar el vehicle durant un temps determinat (a estudiar, 10-15 min màx.) en horari d’obertura dels establiments o durant el temps que estiga de guàrdia, per poder adquirir medicaments de les farmàcies.

 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és que els ciutadans reben una atenció farmacèutica de qualitat, sense exposar-se a infraccions per estacionar incorrectament davant les presses i urgència que de vegades exigeix la visita a les farmàcies, especialment pensant en les persones que necessiten un medicament urgent.

 

La proposta, que va tindre molt bona acollida per part de tots els grups municipals representats al consistori, va rebre el suport unànime de tots. Tal i com va exposar Enrique Parra, ponent de PRO en aquesta proposta, la Moció es presentava de forma oberta, perquè els detalls concrets de regulació jurídica puguen ser estudiats en les Comissions i taules de treballs pertinents. La proposta determinava un plaç de 6 mesos per a la seua implantació; un termini prudent i raonable que, no obstant, esperem que puga acurtar-se.

 

Una vega s’implemente aquesta proposta, consistirà en un espai d’aparcament reservat, senyalitzat amb pintura blanca i verda, amb símbols identificatius del «Pàrquing Farmàcia» i senyalització vertical que informe del temps i condicions del seu ús.

 

Yolanda Pastor, Portaveu PRO: «Amb aquesta iniciativa els ciutadans rebran una atenció farmacèutica de qualitat, sense exposar-se a infraccions per estacionar incorrectament davant les presses i urgència que de vegades exigeix la visita a les farmàcies, especialment pensant en les persones que necessiten un medicament urgent.».

 

 

Enrique Parra, regidor PRO: «Hem d’agraïr el suport de tots els partits a la nostra proposta. Oliva és un municipi on s’aparca amb gran dificultat i açò, per a aquelles persones que han d’anar amb urgència a una farmàcia, pot ser un autèntic calvari. Aquesta proposta ve a ajudar a fer la vida de la gent un poquet més còmoda».