PRO presenta una Moció al Plenari perquè es prolongue l’exempció del pagament de la taxa de taules i cadires als bars i restaurants fins el 31 de desembre de 20

Aquesta ampliació del període d’exempció PRO ja la va sol·licitar per Esmena quan el Govern va portar al Plenari d’abril la proposta de l’exempció fins el 13 de març de 2021 amb motiu de l’Estat d’Alarma.


L’esmena feta al plenari d’abril no va prosperar perquè el Govern d’Oliva va votar en contra considerant que calia aplicar un criteri de prudència.

 

A les portes d’un nou exercici comptable, des de PRO considerem que és important que els hostalers de la ciutat puguen descomptar-se el pagament d’aquesta taxa de les seues despeses fixes en un any tan complicat com el que es presenta 2021.

Al Plenari Ordinari del 30 d’abril de 2020 es va elevar la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic (en concepte de Taules i Cadires), introduint una Disposició Transitòria Única que establia que, amb motiu de l’Estat d’Alarma, no es pagaria aquesta taxa fins el 13 de març de 2021. És a dir, els hostalers no pagarien taxa per taules i cadires fins març de 2021.

 

A eixa proposta del Govern d’Oliva, el grup Projecte Oliva va presentar una esmena proposant que l’exempció de la taxa es determinara, en conter de fins al 13 de març, fins al 31 de desembre de 2021. D’aquesta forma, es donava major seguretat i previsibilitat als hostalers de la ciutat. A més, la proposta suposava que l’Ajuntament deixaria d’ingressar 37.439’81€, una quantitat totalment assumible per al Consistori. L’esmena no va prosperar perquè el Govern (Compromís-PSOE) va votar en contra.

 

Ara ja sabem que el virus, de moment, ha vingut per a quedar-se una temporada. L’Estat d’Alarma aprovat el passat 25 d’octubre (R.D. 926/2020) es preveu prorrogar-se fins el 9 de maig de 2021. Això suposa que cal esperar restriccions de tot tipus durant tot aquest temps. Restriccions a les que l’hostaleria (i també el comerç local) són especialment sensibles.

 

Cal, per tant, dotar tranquil·litat, previsibilitat i estabilitat als nostres hostalers; en la mesura de les possibilitats d’un Ajuntament com el d’Oliva. A les portes d’iniciar un nou any, considerem des de PRO que seria molt positiu que la taxa per taules i cadires no es pagara en tot 2021. D’aquesta forma, els hostalers podrien descomptar aquests diners de les seues despeses fixes. Podrien plantejar-se l’exercici pressupostari amb la seguretat de que disposen d’eixos diners per afrontar altres despeses.

 

De l’informe emès per la Tresorera de l’Ajuntament d’Oliva el 21/4/2020 es pot estimar (en càlculs d’aquest GM PRO Oliva) que el que ara es proposa tindria un impacte sobre els ingressos municipals en 2021 (sempre que no es produïsquen baixes al padró, el que comportaria una reducció del mateix) d’aproximadament 37.439’81€. Quantitat econòmica assumible per a l’Ajuntament.

 

Per tant, bàsicament, el que venim a elevar al Plenari ordinari de novembre és que es modifique la Disposició Transitòria Única aprovada en abril perquè conste que fins el 31 de desembre de 2021 no es liquidarà aquesta taxa.

 

 

Yolanda Pastor, Portaveu PRO: «En aquests moments és important estar al costat dels nostres hostalers. L’Ajuntament deu estar al seu costat per ajudar-los a superar aquest mal moment que travessa el sector a causa de la pandèmia. Una mesura com aquesta és una xicoteta ajuda, però tota pedra fa pared».

 

Joan Mata, regidor de PRO: «Esperem que ara sí s’entenga la importància d’aquesta proposta. Si el Plenari vota a favor de la nostra Moció, els hostalers ja poden assegurar-se que la taxa per taules i cadires no la pagaran en 2021; un any que serà molt dur per a l’economia. Es tracta de reduir-los la pressió fiscal, llevar-los càrrega. Per als ingressos de l’Ajuntament te un impacte molt discret, parlem de 37.439’81€ d’un pressupost de 22 milions. Eixos diners fan més paper en la butxaca dels hostalers que en les arques municipals. Confiem en que ara rebrem el vot per unanimitat. La proposta és sensata, prudent, raonable».

 

Francisco Escrivà, regidor de PRO: «Vivim moments molt complicats per a les empreses, si des de l’Ajuntament ens dediquem a pujar impostos només farem que ofegar-les. A banda de possibles línies d’ajudes econòmiques que puguen plantejar-se, és importantíssim que reduïm les taxes. Està treballant-se a un volum molt inferior al d’anys normals, si no ajudem el sector podem molts hostalers baixaran la persiana, i açò és molt dur».

 

La Moció intitulada: «Moció per a la Modificació de la Disposició Transitòria Única de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic en ares de no generar liquidacions per l’ocupació de domini públic amb taules i cadires fins el 31 de desembre de 2021.», que ha estat registrada el 5 de novembre, serà votada al Plenari Ordinari d’aquest mes que previsiblement es celebrarà el dia 26.

 

 

Descarga
Moció PRO Oliva Exempció Taxa Taules i Cadires
Moció per a la Modificació de la Disposició Transitòria Única de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic en ares de no generar liquidacions per l’ocupació de domini públic amb taules i cadires fins el 31 de desembre de 2021.
Moció Taxa Domini Públic.docx
Documento Microsoft Word 40.5 KB