PROjecte Oliva considera que es deu ajornar la tornada a les escoles

En la Junta de Govern celebrada el 5 de gener de 2021 Yolanda Pastor, portaveu de PRO, va proposar que la corporació elevara a la Generalitat Valenciana una sol·licitud conjunta d’ajornar l’obertura de les escoles.

La ciutat d’Oliva viu una situació delicadíssima. L’elevada tassa d’Incidència Acumulada de la Covid-19 al nostre municipi ha comportat que la Generalitat decrete el seu tancament perimetral i el tancament de l’hostaleria durant 15 dies.

 

Davant aquesta situació, des del grup municipal PRO Oliva considerem que seria pertinent ajornar la tornada als centres educatius, per diversos motius:

 

1. El motiu principal és que Oliva pateix el moment més crític d’incidència del coronavirus des de l’inici de la pandèmia. Ara mateix, a Oliva, el nombre de contagis és elevadíssim i la velocitat de transmissió del virus s’estima alta.

En aquestes circumstàncies, seria més prudent no tornar a les aules. Els centres educatius, amb el seu professorat al capdavant, han fet un esforç ingent per fer de les escoles espais segurs. Tot i que açò és una realitat, i la tasca dels professors ha estat lloable, en una situació de contagi tan elevada pot tornar-se incontrolable. Poden donar-se casos de contagis a les aules. Els mateixos pediatres demanen un ajornament de la tornada a les aules.

És probable que en la situació que tenim actualment, els protocols preventius siguen insuficients, perquè tenim una incidència massa elevada, i s’està descarregant la responsabilitat d’evitar contagis sobre els muscles del professorat.

 

2. Altre motiu seria (acumulat a l’anterior), que passades les festes de Nadal, on inevitablement hi han hagut més contactes personals del que es deuria, és recomanable donar un espai de temps prudencial fins que es manifesten els possibles nous brots d’aquestes dates. Altres països Europeus així ho han fet, com és el cas d’Alemanya, on s’ha retardat la tornada a les aules i s’ha demanat als xiquets que facen una mena d’aïllament preventiu per tornar a les escoles (tornar al contacte amb altres xiquets) amb una menor possibilitat d’estar contagiat.

 

3. El fred. Aquest també és un motiu capital. La Generalitat Valenciana va notificar el 4 de gener que fins el 10 de gener s’esperen temperatures molt baixetes; molta fred. Entre les mesures per evitar contagis està el obrir finestres a les aules. En les temperatures que ara mateix tenim va a resultar molt complicat suportar 6 hores de classe amb les finestres de bat a bat.

 

Si bé tenim clar que la presencialitat a les aules continua essent la millor forma de treballar amb els xiquets, les circumstàncies que vivim conviden a que, al menys durant un temps prudencial, es torne a treballar telemàticament. O al menys, ajornar durant uns dies l’inici de les classes, fins que l’impacte dels Nadals en la Covid es presente i la situació dels contagis a la nostra ciutat amaine.

 

Yolanda Pastor, Portaveu de Projecte Oliva, ja va demanar a la Junta de Govern Local celebrada el 5 de gener de 2020, que l’Ajuntament d’Oliva demanara a la Conselleria d’Educació un tancament de les aules prudencial.

 

Però, atès que la Generalitat Valenciana no actua en aquest aspecte, considerem que caldria que l’Alcaldia reuniar el Centre de Coordinació Operatiu Local (CECOPAL) per tal de valorar la possibilitat immediata i urgent de tancar les aules. El CECOPAL és l’òrgan que s’encarrega de decidir els tancaments dels col·legis quan hi han episodis de fortes pluges. Així doncs, considerem que, sustentant-se en les baixes temperatures que s’esperen per als pròxims dies i la necessitat de fer les classes amb les finestres obertes, puga considerar-se justificada la necessitat de tancar les aules.

 

Aquesta és la posició de Projecte Oliva sobre la tornada a les aules després del Nadal: cal ajornar-la durant els dies necessaris per evitar que la situació al nostre municipi s’agreuge.