El Govern d’Oliva busca ocultar la realitat de les obres del col·legi Lluís Vives

No només no s’escolten les advertències sinó que es busca distorsionar la verdadera situació del centre

Projecte Oliva busca generar una solució als problemes, el govern tapar-los

Tot recorda massa a una altra (mala) època

La setmana passada, desde Projecte Oliva, vam denunciar públicament que al col·legi Lluis Vives s’estaven fent obres difícilment compaginables amb l’activitat docent. S’està executant el Pla Edificant en ple curs escolar i, com ja vam advertir en setembre, la situació no és la més idònia per als alumnes.

 

Com vam informar, l’equip de PRO va demanar un informe sobre la situació de les obres i que es garantiren totes les mesures de seguretat i salut per als alumnes. En Junta de Govern celebrada l’11 de gener, la nostra portaveu Yolanda Pastor ja va traslladar la nostra preocupació sobre la situació del centre.

 

 

Cas omís a l’advertència de Yolanda Pastor

Yolanda Pastor va visitar el centre el 12 de gener i la situació no hi havia canviat un gram. Després de conversar amb l’equip directiu del centre, Pastor decideix reunir-se amb el tècnic municipal responsable de l’obra per informar-lo. A simple vista, s’observa que no es complien requisits bàsics de seguretat i salud (pols, sorolls, moviment de treballadors pels corredors que utilitzen els xiquets). Pastor: «la situació era preocupant, difícilment es pot donar classe en eixa situació».

 

En la reunió amb el tècnic, aquest informa a Pastor que l’empresa contractista ha sol·licitat una pròrroga de 4 mesos més. L’actuació, per tant, comprendrà un total de 7 mesos, ocupant així tot el calendari escolar. Pastor: «Ho vam advertir en agost i en setembre, no era el moment d’adjudicar aquest contracte. Fer obres mentre els xiquets estan a classe no és un bon plantejament. No ens van fer cas. Ara, es prorroga l’obra, es prorroga el problema. El govern ha gestionat aquesta obra sense escoltar a ningú». Exposada la situació al tècnic competent, es convé realitzar una visita al centre el 14 de gener per inspeccionar les obres.

 

 

Buscàvem trobar una solució...

Tal com s’havia peticionat per Yolanda Pastor, el dijous 14 de gener es celebra la visita al centre a la que assiteixen: la vicealcaldessa Anna Morell acompanyada d’un assessor, la direcció del centre escolar, la direcció facultativa de l’obra, l’empresa constructora i Yolanda Pastor com a regidora de PRO.

 

El que Projecte Oliva buscava en aquesta visita era que la direcció facultativa i el govern d’Oliva comprovaren en quines condicions està donant-se classe al Lluís Vives i que s’emprengueren les accions pertinents per millorar la seguretat de tota la comunitat educativa. Que en la mesura del possible, els treballs s’organitzaren fora de l’horari lectiu (ara estan alicatant-se les parets dels corredors i està fent-se ús de maquinaria sorollosa; com radials). Pastor: «per poder tindre una conversació els treballadors van haver de parar les màquines. Eixa és la realitat».

 

A la vista es podia comprovar que hi han cables elèctrics creuant els corredors i la zona d’aplec (acopio) de materials no està degudament senyalitzada (els materials estaven per tot arreu del corredor).

 

Cal afegir, que en l’actual situació de Covid, tal i com estableix la normativa, el personal extern al centre deu conèixer el Pla de Contingència en vigor i adaptar el seu pla de prevenció a les circumstàncies, i coordinar les accions en matèria de riscos laborals. Per tot això, cal que es convoquen reunions entre l’empresa constructora i la direcció del centre per garantir: mesures de seguretat, accesos alternatius, horaris de treball compatible amb l’activitat del centre, etc.

 

 

Curiosament, el Govern d’Oliva no va veure el mateix que nosaltres

Poc després de la visita al centre, en la que tots vam poder observar el relatat anteriorment, el Govern d’Oliva publica una nota al Facebook de l’Ajuntament en la qual es pretenia falsejar la realitat. En dita nota (repetim, publicada en el Facebook de l’Ajuntament d’Oliva!) es diu, literalment: «Les obres no han afectat al normal funcionament de les classes».

 

A més, es fa referència a que «s’ha redactat un informe dels tècnics urbanístics al voltant de la seguretat de les obres on s’indica que no han afectat ni a l’alumnat ni als docents del centre«. A la publicació, per reforçar la distorsionada posició de la vicealcaldessa Ana Morell, s’adjunten unes fotos del centre en les quals es pretén traslladar que tot està impecable. Clar, l’Ajuntament publica unes fotos del gimnàs i els banys d’aquest, la primera part de les actuacions, que es van finalitzar abans de Nadal (a l’anterior publicació ja vam fer referència a aquesta part de les obres). Per cert, els banys encara no es poden utilitzar. Hi ha malestar a l’AMPA del centre.

Des del Govern d’Oliva està mentint-se descaradament amb la situació del col·legi Lluís Vives

Obres amb radial, pols, soroll, materials per tot arreu, cables elèctrics pels corredors. De dijous a divendres de la setmana passada no es va netejar. Les classes no tenen portes pel que les aules estan obertes a les obres que estan fent-se als corredors. Eixa és la realitat del centre, i tenim les fotos que ho testimonien. Es mentix sabent el que hi ha. Estem en obres en ple curs escolar, en tot el que això comporta, i el Govern no busca solucions sinó que opta per ocultar la realitat. És molt greu el que està fent la Sra. Morell.

 

A més, se’ns ha acusat a Projecte Oliva d’intentar fer populisme en plena pandèmia. D’aquesta lleugeresa amb que el PSOE d’Oliva etiqueta de populista en podríem parlar en una altra ocasió. El govern d’Oliva no sols no escolta a la resta de la corporació sinó que, a més, intenta fer oposició a l’oposició.

 

En el cas del col·legi Lluís Vives hem pogut observar clarament com el Govern d’Oliva s’incomoda davant les crítiques. Sols pretenen que es vegen les seues accions positives i tapar els errors. Però en aquest cas, no només s’ha buscat tapar un problema d’inadequada execució de les obres, sinó que, destapat el problema, s’ha intentat distorsionar la realitat fent ús (torter) dels canals institucionals per desinformar.

 

És la feina de l’oposició denunciar els errors del govern i les seues ineficàcies perquè tots els regidors som servidors públics, el govern fa ús dels recursos de tots el olivers i, en democràcia, agrade al govern o no, s’ha d’informar a l’opinió pública del que el govern fa. És un principi democràtic fonamental que no és que no agrade a aquest govern, sinó que intenta trampejar-lo.

 

Yolanda Pastor: «Aquesta negació i falsejament de la realitat per part del PSOE d'Oliva no sorprèn massa. Recorda a les males pràctiques que van acabar derivant en els empastres urbanístics de Canyaes I, Bomba, Aigua Blanca IV... És el mateix patró: distorsionar l’evidència per pura política. Enganyar.».

 

Afegeix Pastor: «Demanem al Sr. González, Alcalde, que no continue impassible davant aquesta realitat. Que no es mantinga al marge, com en altres ocasions i que no permeta el que està passant. Des de Projecte Oliva ja hem denunciat el que ocorre en Lluís Vives. No es tolerable que el govern, no només continue de braços creuats, sinó que a més intente fer-nos creure que tot està bé».

 

 

La regidora de PRO, Yolanda Pastor, també ha visitat el col·legi Santa Anna per comprovar com estan desenvolupant-se allí les obres, que també s’estan fent ara. Les obres del carrer Ponent també estan duent-se a terme en aquests moments, just dalt de l’escoleta El Caragol. Anirem informant.

Galeria de fotos del centre