Liquidació Pressupost: Primera Intervenció de Joan Mata, regidor de PRO

 Al Plenari celebrat dijous passat es va donar compte de la liquidació del pressupost de 2020 (el prorrogat de 2019, perquè en 2020 no es va aprovar pressupost).

 

La liquidació pressupostària és un document que emet la Intervenció municipal i que dona molta informació, no sols és un conjunt de xifres sinó que ofereix tota una imatge de com s'està gestionant l'Ajuntament per part de l'equip de Govern local.

 

El regidor de PRO Oliva, Joan Mata, va exposar la valoració del resultat de la liquidació de 2020. Per a PRO, sempre ho hem manifestat, hi ha un element capital que calia abordar en aquesta legislatura: la gran reforma de l'Administració local. Sense això, totes les promeses cauen en el més absolut buit, per impossibles.

 

 

L'equip de govern de Compromís-PSOE sostenen un discurs de cobrar impostos per redistribuir mitjançant ajudes i subvencions que no és sostenible, per incapacitat de materialitzar-ho. No sols no van a fer la reforma (fet que ja donàvem per descomptat quan es va fer el pacte de govern) sinó que erren en l'anàlisi de la realitat i per això durant aquesta legislatura no podran aconseguir cap objectiu de legislatura (si és que en tenen, més enllà d'ostentar el poder).