PRO denuncia retards d’un mes en la llista d’espera per a obtindre cita en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Oliva

"Malauradament, tenim un govern ocupat en les fotos i despreocupat de la gestió"

Amb motiu de la Covid, l’equip de Govern d’Oliva va decidir restringir els accessos a l’Ajuntament. Per eixe motiu, per realitzar qualsevol tràmit en les oficines del Registre d’Entrada cal demanar cita prèvia.

 

Però, s’acumulen uns retards que causen directament un perjudici en els drets dels ciutadans de la ciutat d’Oliva de poder realitzar tràmits i presentar sol·licituds en el seu Ajuntament.

 

Actualment es necessita una mitja d’un mes d’espera per rebre cita per poder accedir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Exactament: estan donant-se cites per al Registre General a tres setmanes; per demanar un certificat digital, un mes; per realitzar qualsevol tràmit del padró municipal, un mes i mig. Realment, desatenció al ciutadà.

 

Amb aquests retards resulta impossible que el ciutadà puga realitzar les seues sol·licituds en temps i forma. Els terminis administratius per subsanar sol·licituds o les dates per presentar documents són inferiors al temps que l’Ajuntament està donant per poder accedir al registre. Altres tràmits poden ser urgents o necessitar documents del padró amb celeritat per complimentar tràmits en altres adminsitracions. Aquests retards tenen efectes directes sobre els ciutadans, i generen una clara afectació sobre els seus drets en la relació amb l’administració.

 

Des de Projecte Oliva ho hem denunciat en diverses ocasions. La falta d’organització ens ha portat a aquest desastre i desatenció al ciutadà. Aquest és un exemple clar del funcionament de l’Ajuntament d’Oliva i no el que el sr. Alcalde i Vicealcaldessa intenten plasmar a les fotos.

 

Yolanda Pastor: “Li ho hem dit moltes vegades al sr. Alcalde i al sr. Escrivà. Aquesta és la realitat de l’Ajuntament d’Oliva i són els problemes reals dels nostres ciutadans. En això és en el que s’ha de centrar l’equip de Govern, i el que deu preocupar en la gestió diària. Malauradament tenim un govern ocupat en les fotos i despreocupat de la gestió”.

 

I afegix Pastor: “L’Alcalde és regidor de personal fa molts anys, i és responsabilitat seua aquest desastre. Ha d’actuar ja, s’han d’organitzar i optimitzar millor els recursos municipals i prioritzar-los al que és necessari i important”.