Una nova Sentència contra l’Ajuntament d’Oliva per no actuar

Un cúmul d’inactivitats de l’Ajuntament deriven en una Sentència d’Execució forçosa que també s’està incomplint

La falta d’organització de l’Administració i la desídia del Govern de Compromís-PSOE comença a tindre greus conseqüències sobre el patrimoni municipal, els interessos generals i la confiança amb la institució

L’Ajuntament d’Oliva ha sigut condemnat doblement pels tribunals per un cúmul d’inactivitats flagrant. La setmana passada es va donar compte, a la Comissió d’Urbanisme, de la Sentència dictada pel Jutjat de lo Contenciós Administratiu nº 4 de València en la que s’ordenava l’Execució forçosa contra l’Ajuntament per no donar compliment a una Sentència dictada en setembre de 2020, en la qual s’obligava a aquest a netejar la parcel·la on s’ubiquen els fonaments del Centre Ecumènic, en Oliva Nova.

 

 

La sentència de setembre condemnava a l’Ajuntament d’Oliva a «procedir a l’adecentament del solar i la seua construcció (centre Ecumènic), adoptant les mesures necessàries per evitar la propagació d’insectes i roedors, i per dotar l’immoble de les degudes condicions de salubritat, ornat i seguretat».

 

 

Antecedents: un cúmul d’inactivitats

 

Al febrer de 2018, la comunitat de veïns d’un bloc de vivendes ubicades just enfront del solar on estan les restes del que anava a ser el Centre Ecumènic va demanar a l’Ajuntament d’Oliva que netejara el solar (propietat municipal) per problemes amb insectes, rates i perillositat de l’espai.

 

L’Ajuntament d’Oliva no va donar contestació alguna i la comunitat de veïns va presentar un recurs de reposició contra la presumpta desestimació de la seua demanda. A aquest recurs, l’Alcalde, David González, tampoc va donar cap resposta.

 

Davant aquesta situació, els veïns decideixen elevar la seua demanda al Jutjat del Contenciós Administratiu. Al setembre de 2020 es va dictar sentència (Sentència 216/2020), que esdevindria ferma en octubre del mateix any, en la qual es condemnava a l’Ajuntament a adoptar les mesures necessàries per adecentar la construcció inacabada (el projectat Centre Ecumènic) i el solar que ocupa, de propietat municipal.

 

Respecte a aquesta Sentència tant l’Alcalde, David González, com la Vicealcaldessa, Ana Morell, van dir als mitjans que estaven valorant les distintes possibilitats per resoldre el problema amb l’estructura del que anava a ser el Centre Ecumènic. Al novembre de l’any passat, «estaven estudiant-ho».

 

Han transcorregut els mesos i encara no s’ha actuat. S’ha acomplit el termini establert pel jutjat per donar compliment de la Sentència i l’Ajuntament no ha fet res. Raó per la qual els veïns van tornar a elevar als tribunals aquesta flagrant inactivitat de l’Ajuntament d’Oliva... i han tornat a guanyar: El Jutjat del Contenciós Administratiu nº 4 de València, el passat 26-01-2021, va dictar Execució forçosa contra l’Ajuntament d’Oliva per incompliment de la Sentència i li donava un mes per a complir-la.

 

 

L’Ajuntament d’Oliva continua incomplint, fins i tot, l’Execució forçosa

 

Aquesta última sentència, la de l’Execució forçosa, es va dictar el 26 de gener de 2021. Com que és una execució forçosa, el tribunal va donar a l’Ajuntament un mes per procedir a l’adecentament del solar i la construcció, dotant a l’immoble de les condicions de seguretat, salubritat i ornat que exigeix la Llei del Sòl (RDL 7/2015). (també la LOTUP)

 

Estem acabant abril de 2021, per tant, ja ha transcorregut més d’un mes des de la Sentència i l’Ajuntament d’Oliva continua sense complir (!).

 

Joan Mata, regidor de PRO: «El mes passat coneixíem una condemna contra l’Ajuntament d’Oliva per inactivitat: una veïna que havia denunciat fins a 3 vegades el tapament d’unes séquies i l’Ajuntament no havia fet res. Ho va portar als tribunals i va guanyar. Ara ens trobem davant un cas igual, però amb la gravetat de que no s’està actuant ni amb una ordre d’Execució forçosa. La desídia d’aquest govern és de dimensions estratosfèriques».

 

 

Obscurantisme, la tònica d’aquest Govern Compromís-PSOE

 

Va ser en la Comissió d’Urbanisme celebrada el 22 d’abril de 2021 quan el Govern va informar a l’oposició d’aquesta última Sentència. S’informa tard i mal. Molt mal.

 

Si la Sentència fou dictada el 26 de gener de 2021, suposem que l’Ajuntament seria notificat a principis de febrer, moment en el qual començaria a computar-se el termini d’un mes per donar compliment a l’Execució forçosa. Així les coses, l’Ajuntament ha tornat a incomplir una Sentència.

 

En la mateixa Sentència s’establia que, si l’Ajuntament incomplia, el tribunal aplicaria multes coercitives d’entre 150 i 1500€ mensuals (fins que es complira); que es podrien exigir responsabilitats penals per incompliment de Sentència; i que es podria incrementar en dos punts l’interés legal a devengar si s’apreciava falta de diligència en el compliment.

 

De totes aquestes circumstàncies, que generen un impacte directe contra el patrimoni municipal i l’honorabilitat de la institució, als regidors de l’oposició se’ns informa passats 3 mesos (!). És una irresponsabilitat greu de l’Alcalde d’Oliva, David González.

 

 

Joan Mata, regidor de PRO: «Portem tota la legislatura protestant contra les formes obscurantistes del Govern d’Oliva, però ara estem aplegant a un nivell sense precedents. Se’ns informa 3 mesos tard d’una Sentència contra l’Ajuntament. La qual cosa ens fa pensar malament: el Govern d’Oliva no fa els deures. Preocupats per les fotos, no s'està donant prioritat a les obligacions que té l’Ajuntament. No és que no informen, és que s’amaguen per no donar compte dels incompliments que van acumulant-se».

 

 

 

I l’Ajuntament complirà prompte?

 

El representant de PRO en la Comissió d’Urbanisme, Joan Mata, va mostrar la seua preocupació davant aquest cúmul d’irresponsabilitats del Govern i va demanar explicacions pel que estava ocorrent. El govern va dir que «continua fent l’estudi per procedir a l’adequació del solar del Centre Ecumènic».

 

El «estem estudiant-ho?», elevat a la màxima potència. Set mesos després de la primera sentència, l’Ajuntament continua estudiant com procedir en dit solar. I no sols això, davant una ordre judicial d’Execució forçosa en la qual, obliga a l’Ajuntament a actuar en el termini d’un mes i a informar immediatament de com pensa procedir per donar compliment a la Sentència, el govern d’Oliva «està estudiant-ho».

 

Joan Mata, regidor de PRO: «Com la vaca que mira el tren passar a gran velocitat, Alcalde i Vicealcaldessa romanen impassibles mentre l’Ajuntament acumula sentències judicials, amb les conseqüents despeses de pagament de costes i defensa jurídica. Estem denunciant-ho fa molt de temps: aquest govern no està centrat en allò important i la Sentència del mes passat i aquesta en són bona mostra».

 

 

Un govern amb tantes fotos com ineficàcia

 

Des de Projecte Oliva insistim en què aquesta legislatura era molt important per tal que l’Ajuntament d’Oliva recobrara el compàs dels temps. Aquesta operació requeria molt de sacrifici i d’esforç per part de l’equip de Govern, però s’havia d’intentar per tal que la inoperància que pateix actualment l’administració local deixe de causar un impacte tan directe sobre l’economia i el dinamisme de la nostra ciutat. La qual cosa genera un perjudici notable sobre els interessos del nostres ciutadans i sobre els interessos generals.

 

Joan Mata, regidor de PRO: «Fent un símil amb el teatre, el Govern del pseudo-botànic oliver, format per Compromís-PSOE, ha cregut que amb una posada en escena exuberant ningú no se n’adonaria de que l’obra és d'escassa qualitat literària. Açò és, que el Govern d’Oliva està inundant les xarxes de fotos, presentant a la premsa projectes que mai s’executaran o actuacions menors que no suposen cap millora real en el funcionament de la nostra ciutat. Continuem tenint urbanitzacions sense acabar, les llicències d’obra s’eternitzen, la gent no accedeix amb facilitat al seu Ajuntament i l’opacitat i l'obscurantisme són la tònica. La gent està notant les conseqüències d’un Govern més preocupat per les eleccions de 2023 que per arreglar els problemes reals que Oliva pateix en aquests moments».