Les associacions d’Oliva encara no han cobrat les subvencions de 2020

El regidor de PRO, Joan Mata, va preguntar al plenari pel pagament de les subvencions nominatives i de concurrència competitiva de l’any 2020 que moltes d’elles, tot i estar en maig de 2021, encara no s’han abonat

La Intervenció municipal adverteix al seu informe de Control Intern que la falta de pressupost municipal i la tardança en la gestió de la tramitació prèvia de les subvencions comporta retards i urgència poc recomanables

 Finalitzant la primera setmana de maig de 2021 i Oliva encara no te ni pressupost de 2021 ni ha abonat les subvencions de 2020 a gran part de les associacions de la ciutat. Ara que el govern d’Oliva ha anunciat que va a gastar més de 5 milions d’euros de l’estalvi municipal “com a forma de reactiva l’economia”, cal reparar en la realitat que subjau per baix dels anuncis polítics. La gestió.

 

Ahir informàvem des de PRO que, a diferència dels principals ajuntaments del nostre entorn, Oliva encara no ha abonat les ajudes del Pla Resistir als hostalers. Unes subvencions necessàries i urgents per donar un respir a moltes empreses afectades per la crisi de la Covid, encara no s’han pagat. El govern d’Oliva aplega tard i mal.

 

En el cas de les subvencions festives, esportives, etc. ocorre el mateix. En 2020, el Govern d’Oliva els va retallar les subvencions que aquestes entitats anualment reben, si bé, justificat per la frenada de les seues activitats per la pandèmia. Però, el Govern es va comprometre a abonar-los unes quantitats que, quasi en l’equador de 2021, encara no han rebut. Amb tot el que aço comporta.

 

Aquestes associacions es troben ara en una situació econòmicament molt complicada. Van haver d’avançar el pagament de moltes de les activitats que ja han realitzat o comprometre’s amb les xicotetes empreses amb les que treballen a pagar-los quan reberen la subvenció de l’Ajuntament. La realitat és que el Govern d’Oliva no els informa de quan rebran la subvenció i això els obliga a fer malabars per poder afrontar econòmicament la situació.

 

A aquesta preocupant situació, de no cobrar encara les subvencions a les quals l’Ajuntament es va comprometre, es suma la incertesa del fet que a hores d’ara encara no hi haja pressupost municipal de 2021 (continuem funcionant amb el prorrogat de 2019). Açò significa que, ara que la Generalitat Valenciana comença a anunciar que es podran començar a realitzar activitats, aquestes entitats hagen d’afrontar-les sense saber si tindran o no subvenció i en quina quantitat.

 

La situació per tant és molt preocupant i simptomàtica del funcionament erràtic de l’actual equip de Govern format per Compromís-PSOE. A la pregunta al Plenari del regidor de PRO, Joan Mata, de quan pensava el govern abonar les subvencions de 2020, la regidora d’Hisenda, la vicealcaldessa Ana Morell, va dir que “depén de l’estat de cadascun dels departaments”. Una resposta, en certa forma, evasiva, perquè el pagament s’ha d’efectuar conforme al Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria municipal i conforme aquest s’estableix l’ordre de prioritat per gestionar i efectuar pagaments.

 

Així les coses, aquest govern preocupat per com publicitar que van a “gastar” 5.300.000€ de l’estalvi municipal, s’oblida que per efectuar aquesta despesa cal també gestionar-la. I per fer unes coses se n’han de sacrificar altres. Açò és, el Govern ha d’establir un ordre de prioritats. Per a Projecte Oliva, com ja vam manifestar al Plenari, les prioritats amb la utilització dels fons de l’estalvi municipal han estat unes prioritats polítiques d’un Govern que pensa més en termes electoralistes que no pas en la gestió i solució de problemes de fons de la nostra ciutat, com el Teatre Olímpia, el Centre Olivense, la construcció d’una rodona front al Club de Tennis per donar una eixida segura a l’Avda. Demetrio Pi, etc.

 

 

Joan Mata, regidor de PRO:És molt preocupant que a aquestes altures de l’any les associacions encara no sàpiguen quan van a cobrar el que se’ls deu de 2020 i no sàpiguen amb quina subvenció poden contar per afrontar aquest 2021. De l’activitat d’aquestes associacions també depenen molts xicotets negocis locals que treballen amb elles. Volen parlar-nos d’estímul econòmic malgastant més de cinc milions d’euros però encara no s’han pogut ni abonar les subvencions de 2020. Pagar tard i mal i no tindre previsió de les subvencions per a l’any corrent també te efectes en l’economia. Efectes negatius”.