Skatepark i pumptrack en dos llocs diferents, per què???

 

En aquests últims dies hem conegut que el govern d’Oliva construirà un skatepark al Poliesportiu municipal i un pumptrack al sector 15 (darrere del Centre Polivalent).

 

Al Plenari municipal en el qual es va parlar d’aquests assumptes, des de Projecte Oliva vam plantejar que la nostra proposta hauria sigut construir tots dos parcs en un únic espai, perquè el skatepark i el pumptrack són instal·lacions per a practicar amb minibike, monopatí i patinet. Així les coses, el més raonable, a criteri nostre, és que s’hagués creat un gran espai on practicar aquestes activitats esportives podent els usuaris utilitzar les dos infraestructures juntes.

 

Si diguem que l’skatepark el construeix la regidoria d’esports (Compromís) i el pumptrack la regidoria de parcs i jardins (PSOE) s’entén aquesta incoherència i descoordinació. Però pensem que va més enllà d’una simple descoordinació, sinó que és part del pols que tots dos grups municipals tenen.

 

L’skateparck, com diem, ja està construint-se al Poliesportiu municipal, en l’espai que quedava entre la piscina coberta i el frontó. El pumptrack estarà ubicat en el solar on s’edificarà el nou Centre de Salut de Sant Francesc, ocupant així una part del mateix, prèvia modificació de la qualificació urbanística del terreny i, com vam advertir, ocupant l’espai d’un natural futur creixement del Centre de Salut. Cada partit del Govern fa la seua, i a vore qui pot més.

 

Des de PRO estem d’acord en que es construïsquen aquests espais per als joves de la nostra ciutat, però considerem que no és el més adequat construir dos instal·lacions que són plenament complementàries a més d’un kilòmetre de distància. Nosaltres haguérem plantejat un únic espai, afavorint així, també, la possible organització de trobades i campionats de les distintes disciplines.

 

A més a més, molts joves ens han fet aplegar que la col·locació de l’skatepark al Poliesportiu municipal no permetrà que puguen fer ús de les instal·lacions els diumenges de vesprada, quan no tenen Institut.

 

Respecte a la ubicació del pumptrack. Inicialment s’havia previst construir-lo en un espai entre dos finques al mateix Sector 15 (en la parcel·la dotacional d’on es troba Gràfiques Colomar) i Projecte Oliva vam manifestar que no era la ubicació més adequada i s’havien generat moltes queixes dels veïns de les finques que envolten la parcel·la. Tot i que el regidor de parcs va negar que eixa instal·lació poguera crear molèsties pel soroll, finalment, va recular. Ara es construirà en la mateixa parcel·la on s’ubicarà el Centre de Salut de Sant Francesc. També tenim dubtes de que siga la ubicació més adequada.

 

 

Crear un verdader punt de trobada per a skaters hauria estat construir les dos instal·lacions en un mateix espai. Hauria sigut el més coherent i raonable. Així ho vam manifestar des de #PRO i ho tornem a manifestar ara.