L’alcalde desconvoca el Plenari un minut abans de començar: els treballadors de la recollida de fem mantenen la proposta de vaga per al 18 de juliol

A les 9:30h, just a l’hora prevista del seu començament, l’alcalde, David González, ha suspés el Plenari extraordinari que ell mateix havia convocat amb un únic punt de l’ordre del dia: “Proposta de l’Alcaldia sobre anticipació increment salarial personal Recollida de Residus, a compte de la negociació d’un nou Conveni Laboral”.

 

Segons ha dit González, li ha aplegat una informació d’última hora que feia impossible celebrar el Plenari per votar la seua proposta. No ha volgut donar més informació a la resta de la corporació. Així les coses, quan ja estàvem tots els regidors asseguts als nostres escons, l’alcalde ha entrat al Saló de Plenaris per anunciar que desconvocava el Plenari. Yolanda Pastor ha requerit una explicació que l’alcalde s’ha negat a donar.

 

 

Per què es celebrava aquest Plenari?

 

Fa poc més d’un mes, els treballadors de l’empresa de recollida de residus van anunciar la convocatòria d’una vaga per reclamar una millora salarial, ja que els seus sous no s’actualitzen des de 2013. Per tal de frenar aquesta convocatòria de vaga, l’Alcalde es va comprometre a buscar una solució a les reclamacions del col·lectiu de treballadors.

 

Aquesta setmana, l’alcalde va convocar aquest Plenari per tal de buscar el suport a una proposta, la qual no havia debatut i negociat amb la resta de la corporació. La proposta de l’Alcaldia tenia informes desfavorables tant de la Intervenció municipal com del departament de contractació perquè el que l’alcalde proposava no s’ajustava a Dret.

 

Des de Projecte Oliva pensem que el més adequat hauria estat realitzar un càlcul de costos de l’actual prestació del servei (que està sense contracte des de 2014) i valorar adequadament les distintes vies de solució al problema que existeixen. L’alcalde buscava aprovar pel Plenari una proposta adoptada unilateralment per ell sense haver-se fet els càlculs pertinents i haver informat a la resta de Corporació de les vies de solució existents.

 

 

Desconvocat a última hora

 

Sembla, per tant, que la proposta plantejada per l’alcalde no sols no comptava amb els informes favorables dels tècnics municipals, sinó que tampoc tenia un acord tan sòlidament tancat amb els treballadors i Sindicats.

 

Així les coses, just a l’hora de començar el Plenari, l’alcalde ha entrat al Saló de Plenaris per dir a la Corporació que desconvocava el Plenari per una informació d’última hora que impossibilitava l’adopció de l’acord. Sobre quins són aquests motius no ha donat cap explicació. Continuem amb la tònica obscurantista i fosca de tota la legislatura.

 

No només pensem que el correcte i democràtic és informar a la corporació d’aquests assumptes de gran impacte, sinó que donar una explicació de la desconvocatòria hauria estat el mínim de deferència que cal tindre amb els regidors que han deixat les seues feines particulars per assistir al Plenari.

 

 

L’alcalde no dialoga amb ningú

 

L’alcalde havia portat a Plenari una proposta elaborada per ell, sense comptar amb l’opinió de la resta de la corporació. A més, ara coneixem que la proposta de solució que plantejava no satisfeia als treballadors afectats i no l’havien acceptat. No obstant això, unilateralment, l’Alcalde l’havia elevat a Plenari per aprovar-la, amb informes tècnics desfavorables i la insatisfacció de les parts. L’Acord que proposava González no havia estat signat ni acordat amb els sindicats i treballadors afectats.

 

Yolanda Pastor: “L’alcalde no ha gestionat degudament aquest assumpte. Buscava una solució política per fer patà i avant al problema que ve arrastrant-se des de 2014. González buscava tornar a guanyar temps amagant el problema del contracte del fem baix la manta i fugir de la realitat, novament. Però, no haver treballat com cal, negociant amb transparència amb les parts afectades, ha derivat en què a última hora haja hagut de desconvocar el Plenari perquè tot se li ha descompost. Perquè tot estava precàriament negociat amb la única intenció de salvar-se políticament”.