Quatre notes sobre l’anunci de reducció del 95% en les Plusvàlues: la lletra menuda

Article d'opinió de Joan Mata, regidor de PRO, publicat al periòdic Levante EMV el 23/7/2021

 

La setmana passada, la regidora d’Hisenda, Ana Morell, va anunciar (cite literal) «la bonificació del 95% en l’impost de Transmissions per Herència». D’entrada, sembla una mesura extraordinàriament positiva. Qui pot oposar-se a reduir la pressió fiscal en aquests temps tan difícils? Doncs el govern local d’Oliva, en moltes ocasions, als plenaris, davant de propostes de PRO, i resta de grups de l’oposició, de reducció de la pressió fiscal, sempre s’han oposat argumentat que és més positiu redistribuir via subvenció que deixar d’ingressar amb bonificacions. Benvinguts siguen al nostre plantejament. Anem a l’anunci de la bonificació del 95% en «l’Impost de Transmissions per Herència». Què ens diu la lletra menuda?

 

Nota primera: Confusió terminològica

Parlar d’Impost de Transmissions és extraordinàriament confús, per ser incorrecte. L’Impost de Transmissions és un impost Estatal i Autonòmic que l’Ajuntament no pot modificar. Eixe impost vostè el pagarà religiosament com fins ara. Del que parlem és de l’Impost per l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU); açò és, les plusvàlues. Doncs les plusvàlues és un impost purament municipal i, a més a més, d’exacció potestativa; el que vol dir que si el govern d’Oliva volguera podria no cobrar-lo.

 

Nota segon: La pujada del 150% en 2019

L’any 2019, acabat d’estrenar l’actual govern Compromís-PSOE, es va produir una pujada escandalosa de les plusvàlues. L’any 2014 l’Estat va realitzar una revisió cadastral (puja la base imposable) però per minorar l’impacte es va aplicar fins a l’any 2019 una bonificació, tant per a herències com per a vendes. Però, aquesta bonificació va finalitzar i l’Ajuntament d’Oliva va incrementar un 150% la recaptació per l’impost de les plusvàlues. D’açò el govern d’Oliva no va dir res.

 

Els regidors de l’oposició ens vam assabentar d’aquesta canyada en comprovar que els ingressos per plusvàlues havien incrementat en més de 700.000 € l’any 2019. Per neutralitzar eixa bèstia pujada, des de Projecte Oliva vam proposar al Plenari una reducció del tipus impositiu: baixar-lo del 28% a l’11’2%. El govern d’Oliva va tombar aquesta proposta i, per tant, des d’aleshores, si vosté ha venut o heretat alguna propietat, ha pagat un 150% més.

 

Nota tercera: L’actual bonificació

Tal com s’ha publicitat per part del govern d’Oliva, sembla que s’ha bonificat al 95% la totalitat de l’impost. Però cal vore la lletra menuda. Les plusvàlues es paguen quan heretes i quan vens. La bonificació sols s’aplica per a quan heretes. Per tant, si vosté te pensat vendre o ha venut, ha pagat un 150% més del que ho feia en 2018.

 

I pel que fa a les herències, la bonificació no és per a tots. Sols s’obté una bonificació del 95% quan s’hereta una propietat urbana amb un valor cadastral inferior a 17.900 €. I sols si l’herència és en primer grau de consanguinitat, és a dir, que si hereta vosté de sa tia no obté aquesta bonificació.

 

Nota quarta. Què ens diuen els ingressos municipals?

Com deia anteriorment, observant les xifres de recaptació de 2019, vam comprovar que per plusvàlues va incrementar en més de 700.000 €. Un 150% més que en 2018. La pressió fiscal sobre els olivers havia incrementat notablement. Ara, en xifres de la regidoria d'Hisenda, observem que, amb l’aplicació de la bonificació, la previsió d’ingressos sols baixa en 35.000 €. Xifres exactes: al pressupost de 2019 (prorrogat en 2020) s’estimaren 1.250.000 € d’ingressos per plusvàlues. A l’esborrany del de 2021, acabat de confeccionar, s’estimen 1.215.000 €. Sols es deixen d’ingressar 35.000 €. És un impacte tan mínim per a un pressupost municipal que ni a la memòria de l’esborrany de pressupost de 2021 s’anomena res sobre aquest fet. En suma, l’Ajuntament d’Oliva en 2021 ingressa 665.000€ més que en 2018. Això sí és un fet considerable. Dringuen menys monedes a les butxaques dels hereus.

 

El plantejament de PRO és el que vam proposar al Plenari de novembre de 2019 (i el govern va rebutjar): baixar el tipus impositiu de l’actual 28% a l’11’2%, de forma que es neutralitze l’exagerada pujada del 150% que es va experimentar en 2019. Fet açò, i ja en temps de pandèmia, el nostre posicionament s’amplia a aplicar una bonificació del 95% a la totalitat de les herències. No per trams ni per graus de consanguinitat, com ara, sinó una bonificació total de les plusvàlues d’aquest tipus. Perquè heretar no pot ser una càrrega afegida per a les famílies i les coses ja estan complicant-se massa per a tots com per a que també l’Ajuntament gire rebut, i done més disgust. Però açò ja és una opinió i amb aquesta exposició no tinc major pretensió que aportar-li informació, a vosté que em llig.