Valoració de Projecte Oliva del Pressupost municipal de 2021

Un pressupost imposat, no negociat. No és cert que s’hagen reduït els ingressos. Els nefasts pressupostos actuals llastraran els del futur. No s’ha contemplat despesa correnta futura ni inversions necessàries. El Plenari no es pot veure complet al Youtube de l’Ajuntament. On està Compromís? Inevitable vot en contra

 

 

Oliva, per fi, torna a tindre pressupost municipal; perquè recordem, en 2020, i per primera vegada en la història del consistori, no en va tindre. La gestió caòtica que la vice-alcaldessa Ana Morell està fent del departament d’Hisenda ens va portar a eixa fita històrica, no tindre pressupost, amb tot el que això comporta. L’aprovació del pressupost és una necessitat, per tant, valorem aquest fet com a positiu. Però, el nostre vot va ser «en contra», per diversos motius que expliquem.

 

 

Un pressupost imposat, no negociat

Habitualment, el pressupost municipal es treballava amb totes les forces polítiques, independentment que no s’aplegara (o sí) després a una entesa. Però amb l’actual govern, com ve ocorrent amb una (a)normalitat preocupant, el govern fa i desfà abusant de la seua majoria plenària, oblidant que la corporació són tots els grups polítics. No només no s’ha negociat, sinó que abans de celebrar-se la Comissió d'Hisenda on debatre’l, la Sra. Morell ja havia explicat a tots els mitjans de comunicació en què consistia aquest. Açò denota que la voluntat de rebre aportacions d’altres forces polítiques era, i és, nul·la.

 

 

No és cert que s’hagen reduït els ingressos

Com un mantra, la Sra. Morell defèn que l’alliberament de l’autopista i les baixades d’impostos han provocat reduccions als ingressos que han portat a tindre que fer malabars per fer uns comptes ajustats. Res més lluny de la realitat.

 

Els ingressos previstos ascendixen fins els 23.293.000 €. Per primera vegada en els últims anys que es superen els vint i tres milions. Aquesta xifra és, aproximadament, 1.500.000 € més que en 2018. Els motius són diversos. L’any 2019 l’actual govern va incrementar un 10 % l’ICIO i l’IIVTNU (plusvàlues) es va incrementar un 150 % per la fi de la bonificació que s’aplicava per la revisió cadastral de 2014. Tot i la bonificació anunciada per la regidora d’Hisenda, d’un 95 % en les plusvàlues per causa de mort, aquest fet sols te un impacte de 35.000 € en els ingressos. La diferència d’ingressos per plusvàlues entre 2018 i 2019 és de +700.000 €. L’alliberament de l’autopista està compensat fins a dos vegades amb l’increment de les plusvàlues. Aquest argument no pot continuar utilitzar-lo la regidora, perquè no es sustenta amb la realitat.

 

Així les coses, l’actual equip de govern Compromís-PSOE te més ingressos que mai, però no li són suficients. S’està fent un ús abusiu del romanent de tresoreria. Abusiu pel seu mal ús, ja que estan dedicant-lo per a quadrar uns comptes que no els ixen. I açò te molts riscs de cara al futur.

 

 

Els nefasts pressupostos actuals llastraran els del futur

El més preocupant d’aquest pressupost, i això val el nostre vot en contra, és que els capítols de despesa ordinària, d subvencions a entitats i associacions (4) i el capítol (6) d’inversions, s’han tret del pressupost i els crèdits provindran de modificacions pressupostàries que xuclaran del romanent de tresoreria (la vidriola).

 

L’equip de govern ho justifica amb una complaença, fins i tot una alegria, del tot preocupant. Sembla que ignoren les conseqüències d’aquesta improvisada enginyeria fiscal; conseqüències molt perjudicials per a futurs pressupostos.

 

Pagar subvencions i inversions a través del romanent de tresoreria és possible perquè, per motiu de la Covid, el Govern de l’Estat ha alçat les regles fiscals. I també perquè la disciplina de la legislatura passada va deixar la caixa plena. Quan tornen a aplicar-se les regles fiscals (més prompte que tard) el pressupost d’Oliva serà pràcticament impossible de quadrar. Aquestes regles fiscals, entre d’altres, i per simplificar, impliquen que no es pot fer més despesa del que s’ingressa, a no ser que tingues diners a la vidriola i pugues pagar d’allí inversions financerament sostenibles. Ara, però, el que està fent el govern d’Oliva és pagar despesa correnta (subvencions, inversions) per fora del pressupost, perquè els diners que abans es dedicaven a aquests capítols els han repartit per pagar altres despeses de les regidories. Si es tornen a aplicar les regles fiscals, el govern d’Oliva tindrà sols dos opcions: o pujar impostos o retallar de totes les partides. Tot perquè hui està gastant-se amb una alegria irresponsable. Els pressupostos de hui condicionen els del futur, i estan condicionant-los molt negativament.

 

 

No s’ha contemplat despesa correnta futura ni inversions necessàries

 Però no està tot ací. El pressupost d’enguany no ha contemplat despeses correntes futures com l’increment de cost del servei de neteja (si el nou contracte s’aprovara), no contempla la despesa correnta de posar en marxa edificis com el retén de la Policia Local, el Centre Olivense, etc.; que tot això comportarà un augment considerable de les despeses.

 

Ni tampoc s’han considerat inversions tan necessàries com la reforma del Teatre Olímpia, l’acabament de l’esmentat Centre Olivense, l’aportament de fons per completar el vial de connexió Oliva-Piles per la costa (conforme a la Moció presentada per PRO en 2020), ni la revitalització del clavegueram de la zona del Vall de les Fonts, que provoca la contaminació d’aquest Vall, ni la construcció d’una rodona davant del Club de Tennis, que permeta connectar netament la prolongació de l’Avda. Demetrio Pi amb «el Kilòmetro», i l’ampliació del seu carril bici, com a vial estructural. S’estan malbaratant fons i descuidant allò que pot tindre un impacte positiu en el futur. Allò sostenible.

 

 

El Plenari no es pot veure complet al Youtube de l’Ajuntament

Per acabar-ho d’adobar, el Plenari no es va poder seguir en condicions al Youtube municipal. És un fet molt greu, perquè l’alcalde va ocultar que el Plenari no estava retransmetent-se, vulnerant el dret dels ciutadans a conèixer el que estava debatent-se al si de la corporació del seu municipi i, especialment, en el dia que s’aprovaven els pressupostos municipals, és a dir, el dia en que s’explicava en què van a destinar-se els diners públics.

 

 

On està Compromís?

Sorprèn la postura que va adoptar Compromís al debat dels Pressupostos. L’alcalde, amb un desinterès absolut, no va intervindre en cap moment. Ho va fer el portaveu del grup Compromís, Josep Escrivà, amb una postura complaent i conformista impròpia per al partit que ostenta l’alcaldia. Es va limitar a assenyalar aquelles partides que s’havien incrementat en les regidories que aquest grup municipal gestiona, com si fos un partit que recolza el govern des de fora. Sembla que no se n’adonen que tenen l’Alcaldia. Com si el pressupost, per a ells, fora secundari, poc rellevant, anecdòtic. La complaença de Compromís amb aquests comptes quadrats a martellades per la Sra. Morell esborra la imatge d’estudi i rigor en els comptes municipals que en anteriors legislatures havia pogut mostrar aquest desdibuixat grup.

 

 

Inevitable vot en contra

Per les raons exposades, el grup Projecte Oliva va votar en contra del pressupost municipal de 2021. Perquè aquests comptes quadrats a la força i amb nefasta enginyeria fiscal, condicionaran negativament els pressupostos del futur. Al 2023 tots recordarem el desastre aprovat pel govern Compromís-PSOE enguany, quan amb penes i esforç s’intenten quadrar els comptes municipals. Amb aquest pressupostos hem posat un llastre ben pesat als futurs regidors d’hisenda.