Projecte Oliva formula al govern una bateria de preguntes sobre el presumpte conveni de l’Ajuntament i l’empresa Saludes Play

Tota la part socialista del govern d'Oliva, encapçalat per Ana Morell,  es va desplaçar a les instal·lacions de l'empresa privada Saludes Play per presentar els primers resultats d'aplicació de la posidònia a la fabricació de mobiliari urbà. Però, desconeixem la col·laboració de l'Ajuntament d'Oliva en què ha consistit, quants diners ha costat, per què s'ha elegit eixa empresa i no altra i amb quina cobertura legal s'està treballant

 

El grup municipal de Projecte Oliva, davant  els dubtes existents, ja que no s'ha informat en cap comissió ni plenari, hem presentat una bateria de preguntes per tal d'esclarir els detalls d'una relació entre l'Administració i una empresa privada de la qual es desconeixen els detalls

El dimecres 6 d’octubre de 2021 coneixíem per la premsa la visita d’una delegació del govern d’Oliva a les instal·lacions de l’empresa Saludes Play, radicada en el municipi d’Alcàsser, per informar de la producció de mobiliari urbà a partir de la posidònia de les platges d’Oliva.

 

Aquesta notícia, que tant està promocionant en premsa la part socialista del govern d’Oliva, no ha estat informada en cap comissió ni plenari. Per açò, de les informacions que han transcendit, als regidors del grup municipal Projecte Oliva se’ns presenten una sèrie de preguntes, eminentment jurídiques que, per la nostra obligació de fiscalitzadors de l’acció del govern, com a regidors de l’oposició, considerem que devem formular; i el govern esclarir.

 

En el web municipal, el 6 d’octubre de 2021, en nota de premsa, s’explicita que existeix un conveni de col·laboració entre l’empresa Saludes Play, la Universitat Politècnica de València i l’Ajuntament d’Oliva: «El conveni de col·laboració entre l'empresa Saludes Play, la Universitat Politècnica de València i l'Ajuntament d'Oliva, pretén establir una sèrie d'actuacions per a la creació de mobiliari urbà i senyalització.». Conveni del qual desconeixem la seua existència. En l’apartat de convenis del web municipal no consta, incomplint així la publicitat activa obligatòria.

 

Deixant clar, de bestreta, que valorem positivament totes les accions que redunden en un benefici mediambiental i el foment de l’economia circular, ecològica, hem d’apuntar que existeixen dubtes raonables sobre com s’està procedint i, en l’exercici de les nostres funcions, pretenem que el govern d’Oliva done les oportunes informacions.

 

En resum, un total de 7 preguntes que apunten als dubtes que se’ns presenten sobre si existeix el conveni al·ludit pel Govern al web municipal; si el Conveni és l’instrument jurídic adequat per aquest tipus de relacions jurídiques amb empreses; de quants diners és la col·laboració municipal en aquest projecte i en què consisteix aquesta col·laboració; perquè s’ha triat aquesta empresa, què justifica col·laborar en aquesta empresa i no amb altres; si hi han els informes tècnics pertinents; si hi ha algún permís de Costes per a l’ús de, en aquest cas, la matèria prima posidònia, etc. i que se’ns facilite l’accés als possibles expedients que puguen (deurien) existir.

 

Compartim la preocupació per l’excés de posidònia a les nostres platges i valorem positivament les accions que puguen realitzar-se per buscar-li una eixia ecològica, però es presenten molts dubtes sobre com està treballant açò el govern d’Oliva i per això demanem informació.

 

ANEXE. Compartim ací les preguntes formulades:

 

1. Quina és la relació jurídica de l’Ajuntament d’Oliva amb l’empresa Saludes Play? Per la informació coneguda, s’ha instrumentat a través d’un Conveni de col·laboració: per què un conveni de col·laboració i no un contracte administratiu de pública concurrència si, suposadament, la relació te implicacions oneroses per a les parts? Al web municipal s’explicita que «el conveni de col·laboració (...) pretén establir una sèrie d’actuacions per a la creació de mobiliari urbà i senyalització». És un conveni de col·laboració l’instrument jurídic pertinent?

-Sol·licite que se’m remeta el conveni de col·laboració que es menciona en la informació publicada en el web municipal el 6 d’octubre de 2021, i els informes jurídics emesos pels serveis municipals de contractació, secretaria, intervenció i el cap de servei, que hagen servit per definir dit conveni, en el termini de 5 dies hàbils, com legalment s’estableix.

 

2. Quins són els motius pels quals l’Ajuntament ha col·laborat amb l’empresa privada Saludes Play i no altres? Com s’ha motivat aquesta col·laboració públic-privada?

 

3. Econòmicament, com ha col·laborat l’Ajuntament d’Oliva en aquest projecte amb l’empresa Saludes Play? Hi ha informe del departament d’Intervenció que fiscalitze la despesa? Quina és la quantitat econòmica que l’Ajuntament d’Oliva ha aportat a aquest projecte?

-Sol·licite que se’m remeta l’informe d’Intervenció corresponent, en el termini de 5 dies hàbils, com legalment s’estableix.

 

4. De quina forma ha col·laborat l’Ajuntament d’Oliva amb el desenvolupament de mobiliari urbà amb restes de posidònia? Han participat tècnics municipals en el projecte? Quina ha sigut la implicació de l’Ajuntament d’Oliva en aquest projecte?

 

5. Al referit article al periòdic Levante EMV s’afirma que l’Ajuntament d’Oliva instal·larà en els pròxims mesos mobiliari urbà d’aquesta empresa elaborat amb restes de posidònia: hi ha cap tipus de contracte d’adquisició de mobiliari urbà amb aquesta empresa? Quin és el cost de producció i adquisició del mobiliari urbà fet amb posidònia?

 

6. Respecte a la posidònia: Considerant que les platges són responsabilitat de Costes, hi ha cap autorització ministerial que habilite l’ús d’aquest recurs natural per part de l’Ajuntament d’Oliva i l’esmentada empresa? Ara que pot ser considerada matèria prima, jurídicament com va a instrumentar-se l’ús de la posidònia per a fins comercials? De qui és propietat?

 

7. Quina és la quantitat de posidònia de les platges d’Oliva que s’espera utilitzar per a la producció de mobiliari urbà? L’ús de la posidònia per a què es prioritzarà, per a la reconstrucció dels muntanyars o per la producció de mobiliari urbà, en cas d'escassesa?