Moció PRO per millorar l'atenció presencial a la gent gran

Moció de PRO Oliva, en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes de La Safor, per la millora de l’atenció presencial a la gent gran en les Administracions i entitats financeres

 

Projecte Oliva eleva al Plenari municipal una Moció que recull les peticions de millora de l’atenció al ciutadà de la 3a edat que ha efectuat l’Associació de Jubilats i Pensionistes de La Safor

 

L’Associació de Jubilats i Pensionistes de La Safor ha iniciat un seguit d’accions per reivindicar una sèrie de millores en l’atenció personalitzada a les persones de la 3a edat en les distintes Administracions i entitats bancàries.

 

Aquesta associació, que treballa per reivindicar els drets dels jubilats i pensionistes a La Safor, ha detectat que, amb l’acceleració de les relacions telemàtiques entre els ciutadans i les administracions i entitats bancàries, degut a la pandèmia de la Covid-19, s’ha anat descuidant l’atenció personalitzada. Açò està generant que les persones amb menys habilitats digitals, especialment les més majors, estiguen tenint autèntiques dificultats per fer tramitacions ordinàries.

 

Les Administracions tenen l’obligació d’atendre personalment i permetre fer tràmits presencials en les Oficines d’Atenció al Ciutadà. Però, el fet que ara s’haja de demanar cita prèvia per accedir a les oficines municipals genera que, les persones majors, es troben amb unes barreres d’accés superiors a qualsevol altre ciutadà que funcione amb naturalitat per mitjans telemàtics.

 

Més dificultats encara estan trobant-se en les seues relacions amb entitats financeres i bancs.

 

Davant aquesta situació, l’Associació de Jubilats i Pensionistes de La Safor ha fet aplegar, al grup municipal de Projecte Oliva, un escrit on expressen el seu malestar davant el que consideren «una creixent falta de respecte i de consideració cap a les persones majors», amb la voluntat que les seues peticions siguen elevades al Plenari de l’Ajuntament d’Oliva.

 

Des de Projecte Oliva hem recollit aquestes propostes i hem registrat per escrit aquestes peticions i hem sol·licitat que l’assumpte siga tractat a la Junta de Portaveus.

 

Yolanda Pastor, portaveu de PRO Oliva: «Hem recollit les peticions que des de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de La Safor ens han fet aplegar i hem convingut amb ells en elevar-les a Plenari, perquè considerem que expressen una realitat que està donant-se, també, entre la gent major d’Oliva, i mereixen aquestes peticions ser considerades i debatudes en Plenari. La voluntat de l’Associació és que puga adoptar-se un compromís Plenari per unanimitat».

 

Amb aquesta Moció, que elevarem al Plenari ordinari de gener de 2021, demanarem que es considere una millora de l’atenció presencial al ciutadà, posant el focus en la necessitat de tindre una especial sensibilitat amb els més majors, que tenen més dificultats amb les relacions telemàtiques. També, es proposa que s’eleve al Govern de l’Estat, via Acord Plenari, una petició perquè aquest inste a les entitats financeres i bancs perquè l’atenció presencial a la gent gran es millore.

 

 

Descarga
Moció Consultes presencials
Ací pots descarregar-te la Moció
Moció PRO.pdf
Documento Adobe Acrobat 567.1 KB