Com està dirigint-se el trasllat del departament d’urbanisme de l’Almàssera a l’Hort de Palau? Improvisació absoluta

Ahir coneixíem, per casualitat, que el govern d’Oliva està realitzant el trasllat del Departament d’Urbanisme de l’edifici l’Almàssera a les noves dependències municipals de l’antic col·legi Hort de Palau. Com és habitual en aquest govern, les energies que utilitzen per a l’autopromoció no són les empleades per a compartir informació.

 

Aquesta manca d’informació està generant molt de malestar, ja que no sols els grups de l’oposició no en sabíem res, sinó que ni els mateixos treballadors del Departament tenien coneixement de com i quan anava a realitzar-se aquest trasllat i, de cop i volta, s’han trobat amb els seus despatxos pates per amunt. Sembla que aquesta caòtica operació trasllat ha pillat a tots per sorpresa.

 

Al Comitè de Seguretat i Salut, òrgan col·legiat de prevenció de riscos laborals al que, en altre temps, se li informava puntualment de l’avanç de les obres en l’Hort de Palau i de les previsions de trasllat del personal a aquestes noves dependències, en aquest cas, ni se li ha informat. No s’ha pogut informar, a més a més, perquè fa quatre mesos que no es convoca. Així van les coses.

 

Però, el Govern va contractar en febrer, per 3.630€, a una arquitecta per planificar i coordinar el trasllat. No sabem en què ha consistit aquesta planificació, però aquest matí, a primera hora, Yolanda Pastor estava en l’Almàssera per conéixer de primera mà el que estava fent-se i els treballadors li han traslladat que no tenen informació i no saben què està fent-se ni quan acabarà el trasllat. Ara mateixa no disposen ni dels ordinadors. El departament de prevenció de riscos laborals no te coneixement oficial d’aquest trasllat, ni els treballadors d’urbanisme i activitats.

 

Desconeixem l’empresa que està duent a terme la mudança, però no hi ha cap funcionari municipal designat per dirigir l’operació i que assegure la cadena de custòdia dels expedients. No s’ha informat degudament al Departament i no se’ls ha demanat paréixer sobre com s’està procedint.

 

Yolanda Pastor, portaveu de PRO: «El caos i el descontrol és absolut. Des de PRO demanem a l’Alcaldia explicacions immediates del que està fent-se a l’Almàssera. Algú està garantint que no es trenque la cadena de custòdia dels expedients del departament? Exigirem responsabilitats per conforme està procedint-se Difícilment poden fer-se les coses de forma més improvisada i torpe».