Comunicat PRO

Durant la jornada de dimarts ha aparegut als mitjans de comunicació la informació de que el regidor de Compromís, responsable d’Obres i Serveis i Agricultura, Miguel Domenech, ha estat treballant i rebent un sou de la Conselleria de Sanitat estant en l’Ajuntament d’Oliva en règim de dedicació exclusiva.

 

Aquesta informació la vam conèixer ahir, a la Comissió de Governació, quan es va presentar la documentació per tal que el Plenari li reconega la compatibilitat de les dues activitats. Evidentment, prèviament s’hauria de canviar el règim de dedicació en l’Ajuntament d’Oliva per tornar al règim de dedicació parcial.

 

El problema és que, tal i com hem anat sabent, sembla que el sr. Domenech porta un o dos mesos realitzant les dues feines mentre en l’Ajuntament tenia un règim de dedicació exclusiva, que no admet legalment que es puguen rebre sous de dos administracions alhora.

 

L’Alcaldessa, Yolanda Balaguer, ha al·legat que desconeixia la situació. Pel que hem sabut a la premsa, el regidor de Compromís es defèn dient que «desconeixia el funcionament de l’Administració» (!). Ens és difícil d’entendre que l’Alcaldessa no poguera saber que el regidor del seu govern, i del seu partit, no es dedicava a temps complet a les seues tasques en l’Ajuntament.

 

Pel moment, hem de dir, que no tenim més informació i que a la Comissió de Governació vam demanar a l’Alcaldessa un informe complet per saber des de quan el seu regidor realitzava els dos treballs tenint dedicació completa en l’Ajuntament d’Oliva.

 

Si tot és conforme a les informacions conegudes, aquest incompliment de la Llei d’incompatibilitats comporta sancions disciplinàries, a més, de la falta de responsabilitat que suposa estar «oficialment» dedicat a temps complet a l’Ajuntament i en la pràctica estar compaginat-ho en una altra feina, amb la evident merma en la seua dedicació com a regidor.

 

Però, pel moment, no podem fer una valoració més àmplia fins que coneguem la informació sol·licitada que, esperem, ens aplegue abans del Plenari de la setmana que ve on es votaria la possible compatibilitat.