Una enquesta?

El 10 de gener de 2023, l’emissora Onda Naranja Cadena Cope donava a conéixer una enquesta sobre intenció de vot a Oliva per a les eleccions municipals que es celebraran en maig d’enguany. Ja que molta gent està preguntant-nos com valorem en Projecte Oliva aquest baròmetre, volem compartir-vos el nostre anàlisi.

 

Devem centrar la valoració sobre dos aspectes fonamentals: la fitxa tècnica de l’enquesta i la utilitat política de la mateixa. El bon observador, segurament, ja haurà captat la ironia d’aquests dos aspectes, i de les debilitat de l’enquesta, però anem a desplegar-los.

 

De l’aspecte tècnic

 

La fitxa tècnica, no consta. És a dir, tal com ha compartit Onda Naranja Cope la informació, ens és impossible avaluar els detalls tècnics de l’enquesta. Tota data que s’apunta en aquest aspecte és: “según las encuestas realizadas durante el mes de diciembre...”.  Aquesta informació és més bé pobra.

 

Primerament no sabem quin institut o empresa d’estudis sociològics l’ha realitzada, l’enquesta. Tampoc coneixem el període en que s’ha realitzat, i aquest fet és molt important, ja que s’han anunciat nous lideratges en alguns partits que poden alterar a l’alça o a la baixa les pretensions.

 

L’univers de l’enquesta és desconegut. No sabem si s’han entrevistat a majors de 18 anys o a majors de 17, o fins a quina edat. Ni sabem el tamany de la mostra (molt important), açò és, a quanta gent, segons el disseny, estava pensada entrevistar-se i quanta s’ha entrevistat realment.

 

El procediment de la mostra (molt important, també) és absolutament desconegut. No sabem si s’ha buscat una proporcionalitat adequada per estrats d’edat, ni si s’ha tingut en compte una distribució territorial, per barris, adequada (aquest fet és de gran rellevància pels patrons de comportament dels votants). Desconeixem quines han estat les preguntes. Es desconeix pràcticament tot. Inclús, no coneguem a ningú a qui li hagen telefonat (en cas que haja sigut una enquesta telefònica) per fer-li l’enquesta. El marge d’error de mostreig és igualment desconegut.

 

Les enquestes són realment cares. Per això, els grans partits amb estructura autonòmica i nacional, quan s’apropen eleccions, solen disposar “d’enquestes” o instruments d’estimació de vot que inferixen possibles resultats conforme a enquestes fetes a nivell autonòmic; per això solen tindre un marge d’error bastant important en Oliva, perquè hi ha un actor polític, que som Projecte Oliva, que trenca la possibilitat de correlacionar dades adequadament.

 

Per tot l’exposat, si ens pregunten com valorem l’enquesta d’Onda Naranja Cope, no podem més que dir-los que formalment desconeixem l’enquesta i no tenim molt a dir en aquest aspecte. Una lectura política de “l’enquesta” potser substanciosa.

Una anàlisi política

L’enquesta dona uns resultat de 7 regidors per al PSOE, 5 per a PRO, 4 Compromís i 4 PP, i 1 VOX. Aquests resultats suposarien una alteració important dels resultats electorals respecte de 2019. Ningú nega que siga possible que hi haja una variació alta, han passat moltes coses aquesta legislatura.

 

Però, un fet important és que el primer que fa l’anàlisi d’Onda Naranja Cope és dividir els resultats en dos blocs: esquerre (PSOE-Compromís) i dreta (PRO-PP-VOX). Ho dibuixa de forma que hi han dos blocs que no comuniquen i que el PSOE és l’únic que te opcions de governar, amb el beneplàcit de Compromís. Fa 10 anys que aquesta divisió de blocs no explica massa cosa en Oliva.

 

         És destacable que s’haja donat 1 regidor a VOX, quan actualment no se li coneix organització en actiu, ni si te intenció de presentar-se a les eleccions i, molt menys, qui seria el candidat i la seua llista. És difícil entendre aquest resultat, a més, perquè no es percep a VOX en el debat polític d’Oliva. Evidentment, en el cas de jugar amb supòsit de blocs, a qui més convé que es presente VOX a Oliva és al PSOE, així dispersa els vots.

 

         Respecte al PP, que recentment ha donat a conéixer un nou candidat, desconeixem si en aquesta enquesta s’ha considerat o no al nou candidat, perquè no sabem quan es va realitzar l’enquesta. Per altra banda, ni Compromís, ni Projecte Oliva, hem donat a conéixer encara qui serà el nostre candidat i, en un poble on el factor candidat és quasi més determinant que la sigla política, és important açò. El PSOE, en aquest cas, és l’únic partit que ha donat a conéixer candidatura.

 

         I molt important, sobretot per les dates en que estem, en cap lloc de l’enquesta s’indica quanta gent ha manifestat que s’abstindrà, o que votaria en blanc, fets que alteren després els resultats finals. Sobretot tenint en compte a qui van votar les últimes eleccions els qui ara s’abstindrien o quin percentatge de vot en blanc podria haver i com podria afectar en la barrera electoral d'accés a l'Ajuntament, en aquest cas, a una hipotètica participació de Vox en les eleccions.

Dos lectures a l’enquesta

Vist tot l’exposat, certament l’enquesta publicada per Onda Naranja Cope no ens aporta massa informació. De fet, pensem que com a enquesta no busca fer una foto fixa de l’ànim electoral a la ciutat d’Oliva, que és el propòsit que tradicionalment han tingut les enquestes.

 

         A la llum de l’anàlisi fet, podem fer dos lectures a aquesta enquesta, que les compartim i vostés ja trien quina els resulta més plausible.

 

         La primera és que aquesta enquesta no ha demostrat anar més allà d’una mera intuïció, una composició de pura estimació per sensacions, que un mitja de comunicació com Onda Naranja Cope s’ha brindat a donar publicitat.

 

         La segona seria que l’aroma a rosa que desprén l’enquesta pretén fer d’aquesta no un indicador de dades del moment polític sinó convertir-se en un instrument que condicione la futura intenció de vot dels ciutadans d’Oliva. Pretendria crear una “profecia autocomplida” consistent en generar un escenari polític fictici, de mera possibilitat, de forma que desperte un nou comportament entre els votants que faça que la fictícia concepció original es torne “verdadera”. Vaja, una enquesta “tezánica”.

 

            Les enquestes d'aquest tipus, solen ser instrumentades políticament, buscant que la gent s'apunte al cavall guanyador, per a mantindre l'ànim de la militància o per atraure suports... Pensem, que conforme està feta aquesta enquesta, no pot fer-se servir per traure cap conclusió, sols ser utilitzada políticament per jugar a generar una "profecia autocomplida". I no pensem que aquestes instrumentalitzacions garantisquen un joc polític transparent.

 

         Aquest és el nostre anàlisi. Vostés facen les seues valoracions. Hem intentat aportar un poc de llum a una enquesta amb bastants zones d’obscuritat. Siga com siga, nosaltres estem ja mans a l’obra per sumar a gent vàlida d’Oliva al projecte i elaborar un programa electoral seriós i ben treballat.