Projecte Oliva denuncia que les obres del parc de l’Avinguda de València encara no han sigut recepcionades

El parc, que fou “inaugurat” el 22 d’octubre de 2022, encara no ha rebut al supervisió tècnica que acredite que la inversió està adequada conforme al contractat i el 17 de gener de 2023 estaven alçant-se taulells per portar llum a la font i al quiosc

Segurament ha estat una de les obres més publicitades i fotografiades per l’actual govern d’Oliva. Fins i tot, a l’inici de les obres, es va instal·lar un gran cartell metàl·lic en el que es donava a conéixer que la promotora de l’obra era “Ana Morell, vicealcaldesa”, del tot inèdit.

 

Les obres, en aparença, acabaren en octubre de 2022, havent-se “gastat”, segons el contracte, 450.000 euros, que es diuen prompte. No obstant, tenim la sospita de que, possiblement, han sigut algun centenar de mils d’euros més. Una inversió, sobrepassada i excessiva que, maquillada de “nou model d’urbanisme verd d’Oliva”, no és més que part d’una estratègia política de jugar a la promoció política per barris, amb els diners de tots.

 

Vetllant perquè tot estiguera conforme des del principi, en Projecte Oliva, fent la nostra tasca de fiscalització, vam sol·licitar per registre d’entrada, el 20 d’octubre de 2022,  l’acta de recepció de les obres. L’acta de recepció de les obres és un document tècnic que acredita que la inversió ha estat executada de conformitat amb el contracte i que les obres estan en condicions de ser rebudes per l’Ajuntament i, per tant, procedir a obrir-les al públic.

 

Però, aquesta sol·licitud d’informació, com moltes altres que hem fet durant aquesta legislatura, ha quedat sense resposta. Davant la sospita de que aquesta acta de recepció no s’ha realitzat, el 7 de desembre de 2022 vam reiterar la nostra petició junt amb la sol·licitud de certificat tècnic municipal de supervisió d’acabament de les obres, i certificació final, així com possibles modificats de projecte que s’hagueren pogut fer.

 

El 17 de gener de 2023, una màquina està alçant taulells i perforant una part del parc per portar el cablejat de la llum fins a la font (que encara no ha funcionat) i el quiosc (que encara no s’ha obert). És difícil d’entendre que un parc que fa quasi tres mesos que està obert al públic encara no tinguera totes les connexions de llum fetes.

 

Ja veuen, un parc que botarà, i prou, els 450.000 euros (ja us informarem), que fa quasi tres mesos que està obert al públic, i encara no tenia totes les instal·lacions acabades. Ni més ni menys que faltava la llum a la font i al quiosc. Vaja, com el reten, que oberta la instal·lació, que està funcionant amb un cable connectat al Centre Polivalent.

 

Des de Projecte Oliva, hem tornat a demanar per escrit l’acta de recepció de les obres i, a més, un informe tècnic d’avaluació de l’obra.

 

Per què és important l’acta de recepció? Perquè l’acta de recepció és el document que s’expedeix per acreditar que l’obra s’ha fet conforme al projecte, que estan en bon estat per ser utilitzades i així es dona inici al termini de garantia. Si les obres no estigueren en bon estat, l’acta de recepció ho acreditaria i s’hauria d’atorgar un termini al contractista perquè corregira els possibles defectes que hi hagueren. Per tant, si les obres tenen algun defecte, l’Ajuntament te l’oportunitat per obligar al contractista a que el corregisca, abans de rebre-les i quedar ja en plena disposició de l’Ajuntament.

 

Amb l’exposat, és fàcil comprendre que, donat que l’Ajuntament d’Oliva ha obert el parc al públic el parc de l’Avda. de València sense que es recepcionen les obres, si hi ha algun defecte, podria ocórrer que el contractista diguera que ell va fer l’obra bé i que el que s’han produït són trencaments o defectes ocasionats pel seu ús.

 

En Oliva solem fer-nos la pregunta, com pot ser que les obres sempre tinguen algun defecte? Ací tenim una mostra, perquè els controls no es fan quan cal.