Comunicat PRO sobre els xiringuitos

Davant de totes les informacions que estan havent sobre el Plan de Temporada, i les declaracions sobre els xiringuitos i quioscs efectuades per part del Regidor de Turisme i Platges, Kino Calafat i la Vicealcaldessa, Ana Morell del PSOE d’Oliva en les que clava a tots els partits polítics dins de la decisió sobre el nou Pla de Temporada 2023-2026, Projecte Oliva es veu obligat a explicar la informació de la qual disposem en aquests moments i transmetre la nostra posició al respecte. I volem pronunciar-nos sobre l'ús polític de les xarxes socials institucionals, sobre la tramitació erràtica del Pla de Temporada i informar de com queda l'actual Pla de Temporada en comparació amb l'anterior. 

 

Tres versions distintes del Pla de Temporada 2023-2026

De la primera versió en parlarem després, ja que no va aplegar ni a informar-se en comissió, però resulta interessant per observar com, dins d'un mateix procés, ha anat progressivament restringint-se l'oferta d'oci a les cinc platges.

El 24 de gener de 2023 es presenta una proposta de Pla de Temporada (la versió segona), per part del regidor de Turisme, Kino Calafat, a la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori. Aquesta segona proposta contenia errors que denotaven que el document no havia estat massa treballat. Per exemple, i a petició de PRO es va rectificar, les dates de la celebració del Desembarc dels Moros i Cristians d'Oliva eren les de 2022 i no les de 2023. 

 

La segona versió: No s'aplega a votar

La segona versió d'aquest Pla de Temporada aplega al Plenari Ordinari de Gener de 2023, després d'haver passat per la Comissió d'Ordenació del Territori, i era una proposta molt similar a la licitació de xiringuitos que PRO va fer en 2019. Sols s'incorporava una novetat: 

L'actual ubicació del Kuk es convertia en quiosc (amb restricció horaria de tancament a les 24:00h), i en l'actual ubicació de l’Ambatà (que era quiosk) anava un xiringuito (amb horari de tancament a les 3:00h).

Aplegat el moment de la votació, el regidor de Turisme demana que el punt quede sobre la Mesa (és a dir, no es vote), i l'explicació que dona és:

Calafat: "Vull proposar que es quede sobre la mesa perquè tinc una informació nova que vull posar en el plec i fer algún canvi, així que demane que es quede sobre la mesa i corregir eixa informació i ja està”

(Ací es pot vore el Plenari complet: https://www.youtube.com/watch?v=QwbqecC0YF0&t=2467s desde el minut 39:30 al 40:45).

 

Tercera versió: No es vota en cap plenari, es resol per Decret d'Alcaldia

Sense més explicacions, el 13 de febrer de 2023 es presenta una tercera versió del Pla de Temporada a la Comissió de Foment Econòmic (com és que ara va a la CI de Foment i abans a la d'Ordenació del Territori si els regidors que assisteixen no són els mateixos? Quin és el criteri?). 

En la Comissió de Foment s'informa que és la proposta definitiva del regidor de Turisme i a la proposta plantejada tots els grups de l'oposició s'abstenen a l'espera de valorar amb més deteniment el contingut de la nova versió i decidir el vot en el Plenari. 

Ací cal advertir que en les Comissions Informatives s'informa i es valora la informació que posteriorment decidirà el Plenari, com a òrgan de decisió. Les Comissions Informatives no són òrgans que puguen decidir res, perquè no tenen eixa potestat. Per tant, quan des de les xarxes socials del Departament de Turisme es diu que el Pla de Temporada es va aprovar en la Comissió de Foment de 13 de febrer s'està donant una informació completament falsa. 

A més de ser fals el que es diu des del Facebook i Instagram de Oliva Turismo, cal alçar la veu i assenyalar que les xarxes socials institucionals no estan fetes per que les instrumentalitze cap partit polític, com ací està ocorreguent, sinó per a informar de l'activitat institucional de l'Ajuntament, que no és propietat de cap partit polític. L'ús dels instruments comunicatius institucionals com altaveus de partit s'ha d'acabar. En aquest moment, tant les xarxes de l'Ajuntament com del Departament de Turisme han bloquejat a diverses persones. Açò és un fet insòlit.

Tornant amb la votació (i açò en cap moment es diu al Facebook de Oliva Turismo), el Pla de Temporada acaba essent aprovat per Decret d'Alcaldia 351/2023, de 18 de febrer. Per tant, l'oposició en cap moment vota el Pla de Temporada perquè la primera versió es retira a última hora del Plenari i la segona versió es resol per Alcaldia  a petició del regidor de Turisme. (I cabria preguntar-se: com és que la primera versió va a Plenari i la segona la resol Alcaldia? Com és que la primera versió va a la CI d'Ordenació del Territori i la segona va a Foment Econòmic? Quan algun assumpte pega tants girs, algo passa...).

 

L'actual Pla de Temporada és responsabilitat exclusiva del regidor de Turisme

Ens hem vist obligats a pronunciar-nos perquè tant en xarxes institucionals (instrumentalitzades pel govern) com particularment els regidors implicats, han intentat clavar a govern i oposició tots en un mateix sac. Queda explicat als paràgrafs anteriors que això no és així. Anem a exposar ara les distintes versions del Pla de Temporada, tal com ha sigut la informació de la que hem disposat els grups de l'oposició.

 

Primera versió del Pla de Temporada:

Aquesta versió no aplega a presentar-se en cap comissió i no presentava canvis notables respecte al Pla de Temporada vigent. 

 

 

 

1er PLAN DE TEMPORADA 2023-2026

UBICACIÓN

Denominación

Superficie

Horario

Llampuga (Terranova)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Kiko (Terranova)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Mitja Galta (Pau-Pi)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Malamar (Aigua Blanca)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Kuk (Aigua Blanca)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Ambatà (Aigua Blanca)

Quiosco

60m2

Cierre a las 24:00

Replanell (Rabdells)

Quiosco

60m2

Cierre a las 24:00

Oliva-Nova (Aigua Morta)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Sunset (Aigua Morta)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Oli-baba (Aigua Morta)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

 

 

Segona versió: 

Es permuta el chiringuito 5 (actual Kuk) pel quiosc 1 (actual Ambatà). En aquest moment, sense restriccions horàries, els xiringuitos tancarien a les 3:00h i els quioscs a les 24:00h. 

Aquesta versió és la que va a la Comissió Informativa d'Ordenació del Territori de 24 de gener i, per part del regidor de Turisme s'informa que puesto de l'actual Kuk ha de canviar-se de xiringuito a quiosc degut a la regressió de l'arena. Des de Projecte Oliva es pregunta si hi ha cap document administratiu, informe tècnic o comunicació del ministeri que avale aquesta explicació. No consta. En aquest moment, cap grup de l'oposició ha pogut tindre accés a cap informació d'aquest tipus. 

Posteriorment, al Plenari de 26 de gener el regidor demana que el punt no es vote (quede sobre la Mesa) i que siga retirat del Plenari. Les raons que dona són aquestes, recordem:


     "
Vull proposar que es quede sobre la mesa perquè tinc una informació nova que vull posar en el plec i fer algún canvi, així que demane que es quede sobre la mesa i corregir eixa informació i ja està”. 

Quina és eixa nova informació? De què es tracta? No hem pogut aclarir res.

 

 

 

2o PLAN DE TEMPORADA 2023-2026

UBICACIÓN

Denominación

Superficie

Horario

Llampuga (Terranova)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Kiko (Terranova)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Mitja Galta (Pau-Pi)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Malamar (Aigua Blanca)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Kuk (Aigua Blanca)

Quiosco

60m2

Cierre a las 24:00

Ambatà (Aigua Blanca)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Replanell (Rabdells)

Quiosco

60m2

Cierre a las 24:00

Oliva-Nova (Aigua Morta)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Sunset (Aigua Morta)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Oli-baba (Aigua Morta)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

 

 

Tercera versió: 

La tercera versió és la que definitivament va estar aprovada per Decret d'Alcaldia (recordem, no s'ha aprovat ni per Plenari ni per Comissió) i és la que s'ha enviat al Ministeri. S'han canviat vàries coses respecte a la segona versió. Aquesta versió no la vota cap grup de l'oposició.

 

 

3r PLAN DE TEMPORADA 2023-2026

UBICACIÓN

Denominación

Superficie

Horario

Llampuga (Terranova)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Kiko (Terranova)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 24:00

Mitja Galta (Pau-Pi)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 24:00

Malamar (Aigua Blanca)

Quiosco

60m2

Cierre a las 24:00

Kuk (Aigua Blanca)

Quiosco

60m2

Cierre a las 24:00

Ambatà (Aigua Blanca)

Quiosco

60m2

Cierre a las 24:00

Replanell (Rabdells)

Quiosco

60m2

Cierre a las 24:00

Oliva-Nova (Aigua Morta)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Sunset (Aigua Morta)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

Oli-baba (Aigua Morta)

Chiringuito

70m2

Cierre a las 03:00

 

 

Per acabar, volem informar que la resolució el Ministeri encara NO ha aplegat i, per tant, l'Ajuntament d'Oliva ha tret a licitació (a concurs) els puestos dels xiringuitos sense tindre per cert si el Ministeri acceptarà la proposta o no. El que s'ha fet és fer signar als empresaris dels xiringuitos un document en el qual, si després de resultar adjudicatari d'un dels puestos ofertats el Ministeri decidira que eixe puesto no és possible, no tindrien dret a ser indemnitzats. S'està, per tant, preparant l'estiu 2023 en la més completa inseguretat jurídica. En un llimbs. 

 

Des de PRO, com ja hem dit en declaracions anteriors, pensem que els xiringuitos son una part importantíssima de la nostra oferta turística i d'oci a la nostra ciutat, i hem de defensar-los i estar al seu costat.