SOBRE ELS CÀRRECS DE CONFIANÇA

Davant els recents comentaris apareguts a les xarxes sobre els càrrecs de confiança municipals, Projecte Oliva vol manifestar el següent:
- Efectivament, s'han contractat en el mes d'agost tres nous càrrecs eventuals per part de l'actual Govern municipal d'Oliva:
1. Oriana Colomar, secretària de grup de Projecte Oliva
2. Gemma Fullana, assessora de comunicació de Projecte Oliva
3. Natalia Savall, secretària de grup d'UCIN
- L'Ajuntament d'Oliva no va fer públiques aquestes contractacions en el seu moment perquè Oriana Colomar va haver de deixar el càrrec, pocs dies després, per motius de salut. Per tant, en aquest moment només dos càrrecs de confiança estan treballant en el consistori.
- Dir que els salaris d'aquests càrrecs de confiança són de 18.000 € a l'any en el cas dels secretaris de grup i de 25.000 € a l'any per als assessors. Salaris que es van aprovar la legislatura passada i que en l'actualitat suposen una despesa per a l'Ajuntament de 43.000 €.
- Els càrrecs de confiança són personal eventual extern que el Govern municipal decideix contractar per tal de facilitar la seua gestió. Són una figura legal, present en totes les administracions públiques i que no requereix concurs públic.
- Projecte Oliva no ha estat mai en contra de la figura dels assessors. De fet, el primer assessor que va tindre l'Ajuntament d'Oliva va ser de PRO, durant la legislatura 2015-2019. Es tracta d'Enrique Parra, en l'actualitat regidor d'Agricultura i Polígons. El que sí que va criticar la nostra formació va ser el treball realitzat per alguns dels 6 càrrecs de confiança (4 assessors i dos secretaris de grup) de l'anterior Govern municipal. De fet, un dels assessors va ser objecte d'un expedient disciplinari.
- Explicar que Projecte Oliva està treballant, entre altres coses, per tal de reorganitzar el personal de l'Ajuntament d'Oliva. Volem que la nostra Administració municipal siga eficient i que compte, si cal, amb personal professional extern per tal de garantir la millor gestió possible. Això no sempre suposarà una major despesa per al municipi. Per exemple, en l'actual legislatura s'ha eliminat la figura de la vicealcaldia, el que ha suposat un estalvi per a l'Ajuntament de 3.000 € anuals.