La regidora Ana Mascarell (PRO) reduirà la seua jornada i sou al 50% per compatibilitzar el càrrec públic amb la seua nova activitat professional

COMUNICAT PRO-UCIN

 

La regidora de Joventut i Benestar Social, Ana Mascarell, estava duent a terme la seua tasca de regidora delegada en règim de dedicació exclusiva (26.308€, en 14 pagues), conforme es va acordar al Plenari de 26 de juny de 2023.

 

Degut a la seua nova situació professional, personal, el Plenari que es celebrarà dilluns 22 de gener de 2024 modificarà el seu règim de dedicació, passant d’exclusiva a parcial, amb una reducció salarial del 50% (essent ara de 13.154€ en 14 pagues). A. Mascarell serà la única regidora que tindrà el sou al 50%, ja que la resta de regidors amb dedicació parcial, entre els quals estan els regidors sense delegacions, els portaveus dels partits de l’oposició, la tenen al 75% (18.416€ en 14 pagues).

 

La proposta aplegarà al Plenari amb informes de la Secretaria Municipal que donen cobertura legal a la modificació del règim salarial que l’Alcaldia proposarà al Ple i que autoritzaran la compatibilitat sol·licitada per Ana Mascarell, per poder dur a terme, amb completa cobertura legal, ambdues activitats. En tot moment s’ha preservat la plena garantia legal de la compatibilitat.

 

Des del Govern d’Oliva hem de lamentar que el Grup municipal Socialista d’Oliva (PSOE) haja intentat immiscir-se en el futur laboral de la regidora de PRO, realitzant telefonades i averiguacions desafortunades en l’administració de destí d’aquesta regidora, fet que, entenem, suposa una vulneració de la seua esfera personal. Des del Govern municipal hem garantit en tot moment que la tramitació administrativa de la compatibilitat, en l’Ajuntament d’Oliva, estiguera dins del marc legal.

 

L’equip de Govern d’Oliva (PRO-UCIN) confiem en que la regidora Ana Mascarell podrà compatibilitzar adequadament la seua tasca com a regidora amb la seua activitat professional, com sempre s’ha fet en l’Ajuntament, on en totes les legislatures, a Oliva i a tots els Ajuntaments, hi han hagut regidors i regidores amb dedicació parcial que han compaginat la seua vida professional i política netament. Ana Mascarell és una regidora amb formació i experiència laboral en l’àmbit del Benestar Social i des del Govern d’Oliva, no tenint cap dubte de la seua vàlua, confiem en que continuarà portant les seues delegacions de forma adequada.

 

 

Hi ha dedicacions parcials a tots els ajuntaments, en totes les legislatures

 En tots els ajuntaments és normal que hi haja regidors amb dedicació exclusiva i d’altres amb dedicació parcial. La Llei del règim local, de fet, regula limitacions en el nombre de regidors amb dedicació exclusiva que pot tindre cada ajuntament, portant, indefectiblement, a que hi haja part dels governs que tinguen dedicacions parcials.

 

A Oliva, com en tots els llocs, ha sigut sempre així:

En la legislatura 2011-2015 hi havien 3 regidors amb dedicació parcial, entre d’altres, en regidories com Benestar Social i Igualtat, Hisenda i béns municipals i Ordenació del Territori. I també, els portaveus dels partits de l’oposició.

 

En la 2015-2019 hi havien 3 regidors amb dedicació parcial: regidor d’Hisenda, Patrimoni, gestió i disciplina urbanística. Regidor d’Obres, serveis, platges i agricultura. Regidor de Cultura, Música, Biblioteques, museus, patrimoni artístic i comunicació.

 

 En la de 2019-2023 hi va haver sols 1 regidor, el d’Obres i serveis, serveis públics i agricultura; i els portaveus dels partits de l’oposició.

 

En l’actual legislatura, 2023-2027, hi ha 2 regidores amb dedicació parcial: la regidora de Cultura i Patrimoni i, ara, la de Benestar Social i Joventut. També tenen dedicació parcial els 3 portaveus de l’oposició. A banda fer menció dels regidors d’Hisenda i Educació i el d’Agricultura i polígons, que no tenen reben sou de l’Ajuntament d’Oliva.

 

 

Amb aquesta modificació, el quadre de retribucions d’aquesta corporació queda de la següent forma:

 

Alcaldia, dedicació exclusiva: 33.110€, en 14 pagues.

7 regidors de govern amb dedicació exclusiva: 26.308€, en 14 pagues

1 regidora de govern amb dedicació parcial 75%: 18.416€ en 14 pagues

1 regidora de govern amb dedicació parcial 50%: 13.154€ en 14 pagues

3 regidors d’oposició amb dedicació parcial 75%:18.416€ en 14 pagues

2 regidors de govern sense dedicació: sols reben assistències a plenaris i comissions informatives.

 

6 regidors d’oposició sense dedicació: sols reben assistències a plenaris i comissions informatives.