Comunicat PRO: Sobre l’accessibilitat dels nous contenidors que s’instal·laran a Oliva

 El portaveu del Partit Popular, German Salazar, va fer ahir un «vídeo» afirmant que els nous contenidors, que s’han adquirit per a instal·lar-se en la ciutat, no complixen la normativa d’accessibilitat com es preveu als Plecs de condicions del contracte. Aquesta informació és totalment falsa i malintencionada, ja que el sr. Salazar no ha consultat a cap tècnic municipal ni membre de l’equip de govern sobre l’accessibilitat dels contenidors abans de fer cap afirmació.

Des de Projecte Oliva, grup que ostentem l’Alcaldia i la regidoria d’Obres i Serveis, volem donar-vos informació clara i transparent, per a tranquil·litat de tots davant les faules del sr. Salazar.

 

 

Els contenidors complixen normativa d’accessibilitat

 Els contenidors que s’instal·laran a Oliva són un dels models més accessibles que hi han, atès que són contenidors de menor altura.

La normativa que regula l’accessibilitat en zones urbanes és l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, pel qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

L’article 28 d’aquesta Ordre Ministerial regula el següent: «En los contenedores no enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada entre 0,70 y 1,20 m desde el itinerario peatonal accesible, pudiendo elevarse dicha altura hasta 1,70 m, cuando cuenten con boca adicional, y encontrándose la parte inferior de ésta entre 0,70 y 1,10 m de altura.».

A més, aquests contenidors s’obrin per l’obertura superior sense necessitat d’accionar cap pedal ni palanca. Això fa que el contenidor siga també més fàcilment accessible.

Efectivament, l’apartat 26 del Plec de condicions estableix que els contenidors hauran de ser segurs i accessibles. El compliment d’aquestes condicions queden acreditades per l’aportació de la certificació UNE 170001 d’accessibilitat, que tenen aquests contenidors.

Per tot l’exposat, aquests contenidors són plenament accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. L’obertura baixa que el sr. Salazar diu, està demostrat que no és el sistema més adequat, ja que quan el contenidor ja està mig ple és impossible introduir-li cap deixalla per la boca baixa i, per tant, esdevé inservible per a persones amb mobilitat reduïda. El sistema utilitzat en Oliva és sempre accessible, i de forma fàcil, per a tots els usuaris.

 

La totalitat dels contenidors que s’instal·laran a Oliva complixen la normativa d'accessibilitat i, per tant, les afirmacions imprudents i alarmistes del Sr. Salazar només poden ser fruit d’un complet desconeixement de la normativa o mala fe.  

El sr. Salazar deu rectificar i no desinformar a la ciutadania

 Des de PRO demanem al sr. Salazar una rectificació pública, per la desinformació generada entre la ciutadania. El sr. Salazar, com a portaveu del Partit Popular, rep un sou de l’Ajuntament i, com a regidor de l’oposició, la seua funció és fiscalitzar l’acció de govern. Però la fiscalització no és sinònim de generar fake news contínuament. Com a representant municipal te ple dret a sol·licitar informació, preguntar als regidors del govern i tècnics municipals. Amb la fake new llançada ahir pel sr. Salazar, s’ha generat alarmat irresponsablement i, a més d’una rectificació pública en ares del dret a una informació certa que te la ciutadania, també li hem de demanar que depose la seua actitud crispant.

 

Des del Govern d’Oliva estem treballant per oferir els millors serveis a la ciutadania i resoldre problemes que arrastra la nostra ciutat. Ens podem equivocar, com tot el món. Però actuem en voluntat edificant, col·laborativa i oberta a propostes, com tots els membres de la Corporació saben, i fem i decidim pensant en els ciutadans i ciutadanes d’Oliva i les seues necessitats.