Ordenació del Territori

Una nova Sentència contra l’Ajuntament d’Oliva per no actuar
Un cúmul d’inactivitats de l’Ajuntament deriven en una Sentència d’Execució forçosa que també s’està incomplint. La falta d’organització de l’Administració i la desídia del Govern de Compromís-PSOE comença a tindre greus conseqüències sobre el patrimoni municipal, els interessos generals i la confiança amb la institució.
Completar un vial de 16 metres d’ample que incloga voreres, carril bici, enllumenat públic, recollida d’aigües de les parcel·les interiors, etc. i que contemple, també i com a mínim, canals d’infraestructures per conduir les aigües residuals de les platges del nord i línies elèctriques de 20 kv o més.