PRO exigeix al govern que aprove el pressupost i es torne a la senda de la responsabilitat pressupostària

El govern d’Oliva no aconsegueix quadrar els comptes municipals perquè durant els quatre exercicis pressupostaris d’aquesta legislatura han tensionat les despeses, quadrant els números a força de tirar dels estalvis. Ara que s’estan esgotant, no ixen els números

La gestió pressupostària de l’Ajuntament d’Oliva durant aquesta legislatura ha estat la més desastrosa de quantes es recorden en els últims temps. La situació és molt preocupant, especialment per com condicionarà la pròxima dècada el desgavell que patim en l’actualitat.

 

La vicealcaldessa Anna Morell (PSOE), que ha dirigit la hisenda municipal fins 2020, moment en que li passa la pilota a Miguel Monzonís (PSOE), i l’alcaldessa Yolanda Balaguer (Compromís), s’han cobert de glòria en una desfeta pressupostària sense precedents. Oliva ha passat d’uns comptes sanejats i ordenats a uns pressupostos que no poden quadrar; amb un romanent de tresoreria (estalvis) que ha baixat dels 17.004.969’21€ als 485’88€ sense que s’hi hagen emprat en qüestions fonamentals del municipi.

Estem a l’abril i els números no ixen

 

Els números no ixen. Però el govern d’Oliva, que està a la grenya, sembla haver abdicat de la seua obligació de tramitar uns pressupostos municipals per a 2023. I com que el prorrogat de 2022 no es suficient per fer front a totes les despeses que ara li venen damunt a l’Ajuntament d’Oliva, l’Alcaldia proposa tapar els forats a base de modificacions pressupostàries. Açò és, anar tirant de la vidriola per poder pagar fins que s’esgote.

 

Ara mateixa, conforme als informes d’Intervenció, no hi haurien fons suficients per fer front a les despeses del nou contracte del fem. Tampoc hi han diners suficients per a pagar el primer quadrimestre de la despesa en enllumenat públic. I les subvencions estan pagant-se perquè hi havien diners a la vidriola, sinó hauria estat missió impossible. Així de lamentable és la situació. Aquesta és la situació de risc que te la Hisenda municipal, una situació de pura insostenibilitat financera.  

 

El govern Compromís-PSOE va pagant amb els estalvis despeses correntes com la llum, el fem, escoles esportives, patrocinis de pilota, d’Albert Contador, subvencions nominatives a entitats festeres i culturals, despesa correnta del departament d’esports, pagament de sentències que l’Ajuntament d’Oliva ha perdut, programes de comptabilitat, etc.

 

Per a que ens entengam. Imaginen vostés que de sobte reben una herència milionària d’una tia. Es veuen amb diners i comencen a gastar a un ritme molt superior al que estaven acostumats. Es compren un xalet ben gran i un cotxe de luxe. I un vaixell. I s’acostumen a dinar en restaurants cars. Tot això comporta unes despeses de manteniment molt altes, molt per damunt del seu salari habitual. Però com que tenen diners de l’herència van marxant i, després ja vorem què passa. Fins que arriba el moment que l’herència l’han cremat tota i cauen de la parra. Es donen compte que el seu salari no dona per a mantindre els capritxos i ara no saben per on tirar.

 

Algo així esta passant-li al govern d’Oliva, que ha dilapidat tota l’herència positiva amb gasto que ha interessat políticament però sense fer les inversions necessàries per al poble. Però ara mateix, el fet de ja no disposar d’eixos diners per a fer les inversions ja no és el més preocupant, sinó el fet que durant successius pressupostos s’han dedicat a destruir el rigor fiscal que existia en 2018, dopant els pressupostos tirant dels estalvis. Ara que s’acaba el romanent, no hi ha manera de quadrar uns comptes absolutament desordenats i tensionats.

 

Els comptes municipals estan en una situació que necessita ser revertida amb urgència. Per això, des de Projecte Oliva votem en contra de les modificacions pressupostàries proposades per l’Alcaldia, perquè signifiquen perpetuar els comptes dopats un any més, deixant el romanent en 485’88 euros, i cavar més el pou econòmic en el que estan estacant a la ciutat. La solució, pensem, no és allargar l’agonia sinó fer front al problema i aprovar un pressupost per a 2023 que, per molt complexe que siga, ajude a tornar a la senda del rigor fiscal durant els pròxims cinc anys.

El mercadeig del que no participarem

 

Amb tot, continuen havent unes despeses necessàries que l’Alcaldessa d’Oliva no pot traure endavant perquè no compta ni amb el suport de la seua sòcia del Govern. Irresponsablement, el PSOE, que veu que el vaixell s’enfonsa, ha decidir desentendre’s de tot. Sense abandonar el puesto en el govern, clar.

 

Compromís necessita traure endavant una sèrie de modificacions pressupostàries per poder realitzar algunes de les inversions que els estan quedant penjades en aquest final de legislatura. L’Olímpia, el Mercat, la tercera fase de l’ampliació del cementeri, la reparació de la font del passeig (recorden quan la van anunciar a tot color en el periòdic?), etc. Tot ha quedat penjat.

 

La situació és complicada. Els comptes no ixen i els socis d’aquell “govern que Oliva necessitava” està a la grenya. S’han dedicat a cremar diners sense criteri raonable. Els ho portem advertint des del primer pressupost de 2019, que les coses no estaven fent-se bé i els desajustos pressupostaris any rere any tindrien com a conseqüència aplegar a un punt en que no es podria coure. I així ha sigut.

 

Estem en eixe punt. L’ajuntament d’Oliva pot acabarà legislatura amb 485’88 euros d’estalvi. S’han cremat més de 17 milions d’euros, s’han pujat els impostos com mai abans, i ni per eixes.

 

Com que Compromís i PSOE estan a la brega, l’Alcaldia demana a l’oposició que vote les modificacions pressupostàries que ara volen fer. En tota la legislatura no ens han tingut en compte absolutament per a cap de les inversions de fons que s’han fet amb els estalvis de tot el poble i, ara que tot va mal, ens busquen.

 

Però no és per açò el motiu pel qual anem a votar en contra. El nostre vot en contra és perquè no anem a participar d’aquest desballestament de la Hisenda municipal que s’han marcat Compromís i PSOE. No. Un embolic no es desfà estirant del fil. No participarem d’uns comptes quadrats a colp d’injectar estalvis, perquè no participem de la idea de tornar a deixar a Oliva sense pressupost. Conforme estan fent-se les coses, el dia que es tornen a aplicar les regles fiscals, què farem? I quan s’esgote l’estalvi, com pagarem la llum i el fem?

Podríem donar suport a l’aprovació d’un pressupost seriós per a 2023

 

Com que no creguem en fer pegats, pensem que Oliva ha de tornar a la cordura pressupostària. El govern d’Oliva te l’obligació de tramitar un pressupost de 2023 que done cobertura adequada a les despeses previstes per a aquest exercici. L’estalvi ha de ser utilitzat per fer inversions sostenibles en el temps i necessàries, i buscar que aquestes inversions puguen contribuir a reduir despeses al municipi. Oliva gasta 140.000 euros en lloguers de locals per a oficines municipals: com pot ser que la segona planta de l’Ajuntament continue per reformar? Com pot ser que no s’hi hagen acabat les obres de l’antic Hort de Palau? Per què no s’ha invertit en plaques solars, com PRO vam proposar (i el govern va votar en contra) per reduir uns costos en llum que estan rosegant els pressuposts? Perquè s’han prioritzat els “parques y jardines” y “fiestas y saraos”.

 

Si el govern d’Oliva tramita un nou pressupost municipal que comence a redreçar els comptes municipals, Projecte Oliva podríem sentar-nos a negociar. Però del mercadeig irresponsable no participarem.

Una legislatura que ha deteriorat greument la salut econòmica municipal. D’aquella pols, aquests fangs...

 

El primer any de legislatura, 2019, els comptes es van aprovar en novembre (!), més tard que mai, i amb una tramitació escandalosament erràtica. En aquell moment, la Sra. Morell va assegurar que abans de març hi hauria pressupost per a 2020. I no va ser sols això, la liquidació pressupostària va mostrar una diferència de 907.000€ entre la despesa computable i el límit de la Regla de despesa. Conclusió: es van desaprofitar fons municipals i, conseqüència de l’esmentat desajust en la liquidació, poder aprovar uns pressupostos en 2020 es tornava en missió impossible. Primer any de legislatura i ja començava el descontrol.

 

I així fou, l’any 2020 passarà a la història per ser el primer en democràcia en que no hi hagut pressupostos. Un autèntic despropòsit en plena pandèmia, ja que les circumstàncies recomanaven (com si van fer els Ajuntament del nostre entorn) aprovar un pressupost ajustat al context de pandèmia.

 

Ací comença l’espiral de pujades tributàries del govern Compromís-PSOE. En total, portem acumulat: + 10% ICIO, + 8’5% IBI urbà i es va pujar un 150% la plusvàlua (sort que el TC va anular la fórmula de càlcul de dit impost). La taxa del fem, puja entre el 39’8 % i el 274’44 % (que enguany, per error, no han aconseguit publicar a temps i no van a poder cobrar la pujada. Ja us explicarem açò també).

 

A l’octubre de 2020, el Govern d’Espanya acorda suspendre les regles fiscals per fer front a la pandèmia. Això es tradueix en que els Ajuntaments poden utilitzar els estalvis municipals sense límit i per al que vullguen. I amb açò el govern d’Oliva s’ha posat les botes.

 

Al 2021 aplega l’enginyeria pressupostària de la vicealcaldessa Ana Morell. Els pressupost d’ingressos superen, per primera vegada, els 23 M d’euros (1’5 M més que en 2018), però el govern d’Oliva no tenia suficient per als gastos. Però tenien 17 milions d’estalvis i, amb una molt mala pràctica pressupostària, van decidir traure del pressupost les subvencions (Cap. 4) i les inversions (Cap. 6). Es pressupostaren amb 0 euros i després es posaren els diners dels estalvis. I en aquell moment des de Projecte Oliva ja vam advertir “aquests nefasts pressupostos van a llastrar els del futur”. I advertíem: “Si es tornen a aplicar les regles fiscals, el govern d’Oliva tindrà sols dos opcions: o pujar impostos o retallar de totes les partides. Tot perquè hui està gastant-se amb una alegria irresponsable.”.

 

A més, també advertirem, que el pressupost de 2021 tampoc contemplava despesa correnta necessària ni les inversions més urgents com el Centre Olivense, els fons per completar el via Oliva-Piles per les platges, clavegueram de la zona del Vall de les Fonts, que provoca la contaminació d’aquest Vall, ni el Teatre Olímpia, etc. “Els pressupostos de hui condicionen els del futur, i estan condicionant-los molt negativament”, apuntàvem.

 

I el pressupost de 2022 ja el vam titllar com “Un pressupost sense il·lusió per a un govern sense rumb”, que descobria una gestió de recursos humans sense estratègia, un pressupost sense ànima política, un pur expedient amb l’única ambició de tindre un pressupost aprovat per a després atacar-lo amb modificacions pressupostàries que anaren servint per al rosari de parcs i jardins sense ordre ni trellat, que han anat consumint tot l’estalvi municipal. El més rellevant del pressupost de 2022 era tot el que oblidava: les reformes d’edificis per estalviar 140.000€ en lloguers, la connexió Oliva-Piles per la costa, l’Olímpia... tot en l’oblit més absolut.

 

I conforme déiem, els pressupostos passats condicionen els presents, i els futurs. I apleguem al desastre de 2023. Cremats 17 milions d’euros, des de PRO entenem que la hemorràgia del desastre econòmic hi ha que tallar-la. Oliva no deu, ni pot, continuar funcionant amb uns pressupostos quadrats a base de dopatge, tirant dels estalvis. Principalment perquè els estalvis ja els han polit, i perquè els desajustos pressupostaris són un mostre que cada vegada es fa més gran, i més perillós. Cal un nou pressupost. Un pressupost per tornar a la senda del rigor i la responsabilitat econòmica, i retorne la Hisenda municipal  a una situació d’estabilitat  i control.

 

Així anàvem visualitzant el desastre:

“A dos mesos d’acabar-se l’any, Oliva continua sense Pressupost municipal de 2020”: https://www.projecteoliva.es/2020/10/20/a-dos-mesos-d-acabar-se-l-any-oliva-continua-sense-pressupost-municipal-de-2020/

 

“Valoració de Projecte Oliva del Pressupost municipal de 2021”: https://www.projecteoliva.es/2021/07/30/valoraci%C3%B3-de-projecte-oliva-del-pressupost-municipal-de-2021/

 

“Oliva no tindrà Pressupost de 2020, una fita histórica”: https://www.projecteoliva.es/2020/11/14/oliva-no-tindr%C3%A0-pressupost-de-2020-una-fita-hist%C3%B2rica/

 

“Liquidació Pressupost: Primera Intervenció de Joan Mata, regidor de PRO”: https://www.projecteoliva.es/2021/02/27/liquidaci%C3%B3-pressupost-primera-intervenci%C3%B3-de-joan-mata-regidor-de-pro/

“L’espiral de pujades tributàries del govern Compromís-PSOE a Oliva: és el torn de la taxa del fem”: https://www.projecteoliva.es/2022/09/28/l-espiral-de-la-pujada-tribut%C3%A0ria-del-govern-comprom%C3%ADs-psoe-a-oliva-%C3%A9s-el-torn-de-la-taxa-del-fem/

 

“Un pressupost sense il·lusió per a un govern sense rumb”:  https://www.projecteoliva.es/2022/06/14/un-pressupost-sense-il-lusi%C3%B3-per-a-un-govern-sense-rumb/?fbclid=IwAR2OmGo_8_Nrl0_AiM7DOKHAIzXD3mmkh2ya-YLs1ayoieNeFLEr_YIa9gM